BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 96

 Psalmynas
  
 Viešpaties , Visatos Karaliaus, garbė
  
Ps 96

I

1 [i1]O, giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę,

visa žeme, giedok VIEŠPAČIUI!

3 Apsakykite tautoms jo garbę, –

visoms tautoms jo nuostabius darbus!

II

4 Juk didis yra VIEŠPATS ir vertas didžios šlovės, –

pagarbų šiurpą keliantis labiau už visus dievus.

5 Juk visi tautų dievai yra tik stabai,

bet VIEŠPATS dangus sukūrė.

III

7 O, tautų šeimos, šlovinkite VIEŠPATĮ,

Garbinkite VIEŠPATIES galybę!

8 Duokite VIEŠPAČIUI jo vardo garbę,

nešini atnaša, ženkite į jo kiemus!

9 Pulkite kniūbsčia prieš VIEŠPATĮ, didingą šventumu;

visa žeme, sudrebėk nuo jo Artumo!

10 Skelbkite visoms tautoms: „VIEŠPATS yra karalius!“

Pasaulį jis padarė tvirtą – nepajudinamą;

teis tautas jis bešališkai.

  
Išnašos:
1Ps 96,1-96,13: Himnas, kviečiantis visą žmoniją šlovinti Viešpatį (I), nes tik jis vienas yra Dievas (II); teisingajam visų žmonių Karaliui priklauso garbinimas (III); net negyvoji kūrinija turėtų jį šlovinti (IV). Ši psalmė su mažais pakeitimais yra 1 Kronikų knygoje (žr. 1 Kr 16,23-33).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 96