BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 90

 Psalmynas
  
 D. KETVIRTOJI KNYGA
  
 Dievas amžinas, o žmogus trapus
  
Ps 90

2 Pirma negu kalnai užgimė

ir žemę bei pasaulį pagimdei, tu esi tas,

kuris yra Dievas nuo amžių per amžius.

3 Tu sugrąžini mus į dulkes,

sakydamas: „Grįžkite[i2] mirtingieji“.

4 Juk tūkstantis metų tau lyg viena diena, –

tarsi vakarykštė diena, jau praėjusi,

lyg viena nakties sargyba.[i3]

III

12 Mokyk tad mus skaičiuoti savo dienas,

kad įgytume išmintingą širdį.

13 Sugrįžk, VIEŠPATIE! Kaip ilgai?

Elkis gailestingai su savo tarnais!

14 Pasotink mus auštant savo gerumu,

kad giedotume iš džiaugsmo per

visas savo dienas.

16 Leisk mums, tavo tarnams, regėti tavo didingus darbus,

leisk mūsų palikuonims matyti tavo garbingą galybę.

  
Išnašos:
1Ps 90,1-90,17: Mąstymas apie gyvenimo trumpumą ir vargus. Psalmininkas sugretina Dievo amžinybę su trumpa žmogaus gyvenimo trukme žemėje (1) ir įžvelgia kančioje ir mirtyje bausmę už nuodėmę (II); jis prašo Dievą suteikti jam atgaivos prieš mirtį (III).
2Ps 90,3: ... sakydamas: ‘Grįžkite...’: pakanka vieno Dievo žodžio žmogui sugrąžinti į dulkes, iš kurių jis buvo paimtas. Užuomina apie Dievo nuosprendį Adomui po nupuolimo. Žr. Pr 2,7; 3,19.
3Ps 90,4: ... nakties sargyba: hebrajai dalijo naktį į tris sargybas. Žr. Ts 7,19.
4Ps 90,5-90,6: Žolės trapumas Palestinos saulėje buvo tapęs priežodžiu. Žr. Ps 103,15-16; 129,6; Iz 40,6-8.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 90