BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 25 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 88

 Psalmynas
  
 Aimana ir malda sielvarte
  
Ps 88

I

2 VIEPATIE Dieve, mano Gelbėtojau,

dieną ir naktį tavęs šaukiuosi.

3 Išgirsk mano maldą,

klausykis mano pagalbos šauksmo,

4 nes tiek daug nelaimių mane apniko,

kad esu ant Šeolo slenksčio.

5 Žmonės mano, kad aš toks,

kuriam lemta žengti į Duobę;

esu lyg bejėgis žmogus,

6 tarsi paliktas tarp mirusiųjų,

lyg savo kape gulintys užmuštieji,

tarsi tie, kurių daugiau nebeatsimeni,

nes jie atskirti nuo tavo pagalbos.

7 Įstūmei mane į patį Duobės dugną,

į tamsią jos gelmių prarają.

8 Tavo pyktis mane baisiai slegia,

ant manęs virsta visos tavo mūšos bangos. {Sela}

  
Išnašos:
1Ps 88,1-88,19: Malda žmogaus sunkios ligos patale. Psalmininkas skundžiasi, kad Dievas, rodos, jį paliko (I); primena Viešpačiui, kad numiręs jis nebegalės daugiau Dievo garbinti (II), ir karčiai apverkia savo būklę (III).
2Ps 88,11-88,13: Žr. Ps 6,6 paaiškinimą.
3Ps 88,12: ... Abadone: Pražūties vietoje – Šeole.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 88