BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 29 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 88

 Psalmynas
  
 Aimana ir malda sielvarte
  
Ps 88

II

10 Mano akys temsta iš širdgėlos;

šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE, kas dieną,

su malda tiesiu į tave rankas.

11 [i2]Argi darai stebuklus mirusiesiems?

Nejau šešėliai kelsis tavęs šlovinti? {Sela}

12 Argi apie tavo gerumą bus pasakojama kape

ar apie tavo ištikimybę Abadone?[i3]

13 Nejau tavo stebuklai apsakomi mirties tamsybėse.

ir tavo teisumas – užmaršties šalyje?

III

14 O aš, VIEŠPATIE, šaukiuosi tavęs,

kas rytą tave sveikina mano malda.

15 O VIEŠPATIE, kodėl mane atstumi?

Savo veidą kodėl slepi nuo manęs?

  
Išnašos:
1Ps 88,1-88,19: Malda žmogaus sunkios ligos patale. Psalmininkas skundžiasi, kad Dievas, rodos, jį paliko (I); primena Viešpačiui, kad numiręs jis nebegalės daugiau Dievo garbinti (II), ir karčiai apverkia savo būklę (III).
2Ps 88,11-88,13: Žr. Ps 6,6 paaiškinimą.
3Ps 88,12: ... Abadone: Pražūties vietoje – Šeole.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 88