BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 79

 Psalmynas
  
 Jeruzalės ir Šventyklos sunaikinimas
  
Ps 79

III

8 Nebausk mūsų už mūsų protėvių kaltes, –

teskuba tavo gailestingumas mūsų pasitikti,

nes esame nevilties apimti.

9 Padėk mums, Dieve, ir gelbėk mus

dėl savo vardo garbės!

Išgelbėk mus ir atleisk mūsų nuodėmes

dėl savo vardo!

IV

11 Tepasiekia tave belaisvių vaitojimas, –

išlaisvink pasmerktuosius mirti,

kaip dera tavo didžiai galybei.

13 Tada mes – tavo tauta, tavo ganyklos kaimenė –

amžinai tau dėkosime,

per kartų kartas skelbsime tavo šlovę.

  
Išnašos:
1Ps 79,1-79,13: Tautos rauda dėl priešų sunaikintos Jeruzalės ir Šventyklos. Psalmė sietina su babiloniečių invazija 587 m. prieš Kristų. Žr. Ps 74. Žmonės aprauda sunaikinimą ir žudynes mieste (I), prašo Dievą atkeršyti už tai ir atleisti jiems nuodėmes (II) dė1 savo vardo šlovės (III); jei Dievas išlaisvins paimtus į nelaisvę izraeliečius, žmonės dėkos jam amžinai (IV).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 79