BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 79

 Psalmynas
  
 Jeruzalės ir Šventyklos sunaikinimas
  
Ps 79

1 [i1]Asafo psalmė.

I

Dieve, tautos užpuolė tavo paveldą, –

suteršė tavo šventuosius Namus,

pavertė Jeruzalę griuvėsiais.

2 Tavo tarnų lavonus jie paliko plėšyti paukščiams,

tavo ištikimųjų kūnus – draskyti žemės žvėrims.

3 Jeruzalėje jų kraujas buvo liejamas kaip vanduo,

ir nebuvo kam palaidoti.

4 Tapome pasityčiojimu savo kaimynams, –

esame iš visų pusių niekinami ir išjuokiami.

II

5 Kaip ilgai, VIEŠPATIE? Nejau amžinai pyksi?

Nejau tavo pavydus pyktis degs lyg ugnis?

III

8 Nebausk mūsų už mūsų protėvių kaltes, –

teskuba tavo gailestingumas mūsų pasitikti,

nes esame nevilties apimti.

9 Padėk mums, Dieve, ir gelbėk mus

dėl savo vardo garbės!

Išgelbėk mus ir atleisk mūsų nuodėmes

dėl savo vardo!

  
Išnašos:
1Ps 79,1-79,13: Tautos rauda dėl priešų sunaikintos Jeruzalės ir Šventyklos. Psalmė sietina su babiloniečių invazija 587 m. prieš Kristų. Žr. Ps 74. Žmonės aprauda sunaikinimą ir žudynes mieste (I), prašo Dievą atkeršyti už tai ir atleisti jiems nuodėmes (II) dė1 savo vardo šlovės (III); jei Dievas išlaisvins paimtus į nelaisvę izraeliečius, žmonės dėkos jam amžinai (IV).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 79