BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 46

 Psalmynas
  
 Dievas su mumis
  
Ps 46

I

2 Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė,

visad arti pagalba varguose.

3 [i2]Todėl nebijome, nors ir žemė sverdėtų,

nors kalnai griūtų į jūrų gelmę;

II

5 Upės srovės[i3] linksmina Dievo miestą,

Aukščiausiojo šventą buveinę.

6 Dievas yra jame, jis nebus sunaikintas, –

rytui auštant, Dievas ateis jam į pagalbą.

8 Su mumis Galybių VIEŠPATS,

Jokūbo Dievas – mūsų tvirtovė!

III

9 Ateikite ir pamatykite, ką VIEŠPATS padarė,

pasižiūrėkite į jo nuostabius darbus žemėje.

  
Išnašos:
1Ps 46,1-46,12: Pergalės giesmė, kurios vyraujanti mintis yra priegiesmis: Su mumis yra Galybių VIEŠPATS
2Ps 46,3-46,4: Perkeltine prasme aprašomi visuomeniniai ir politiniai lūžiai bei pervartos.
3Ps 46,5: Upės srovės ... : Dievo malonių įvaizdis. Jeruzalė nėra prie upės ir jos vandens šaltiniai yra perdėm riboti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 46