BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 37

 Psalmynas
  
 Nusidėjėlių likimas ir teisiųjų atlygis
  
Ps 37

{b} 3 [i2]Pasitikėk VIEŠPAČIU ir daryk gera, –

gyvensi krašte ir būsi saugus.

4 Džiaukis iš širdies VIEŠPAČIU,

ir jis suteiks tau, ko trokšta tavo širdis.

{j} 18 VIEŠPATS rūpinasi tais, kurie jo klauso,

ir paveldas amžinai jiems priklausys.

{m} 23 VIEŠPATS veda žmogaus žingsnius ir saugo tą,

kurio keliu džiaugiasi.

{s} 27 Venk pikta ir daryk gera,

kad gyventum amžinai,

29 [i5]Teisieji paveldės kraštą,

jame gyvens amžinai.

  
Išnašos:
1Ps 37,1-37,40: Ps 37 nagrinėja pikto problemą: kodė1 nedorėliams sekasi, o gerieji kenčia. Psalmininko atsakymas: ši būklė tik laikina. Dievas atlygins geriesiems ir nubaus nedorėlius net čia žemėje. Kadangi ši psalmė yra alfabetinė, tos mintys psalmėje yra padrikos ir kartojamos be nuoseklios sekos.
2Ps 37,3-37,9: Šiose eilutėse minimas kraštas yra Pažado žemė – Palestina, dangaus įvaizdis. Žr. Žyd 11,9-10.13-16. Kai Jėzus Palaiminimuose citavo šios psalmės 11-ąją eilutę (žr. Mt 5,4), jis turėjo mintyje: Kuklieji paveldės dangaus karalystę.
3Ps 37,11: Šiose eilutėse minimas kraštas yra Pažado žemė – Palestina, dangaus įvaizdis. Žr. Žyd 11,9-10.13-16. Kai Jėzus Palaiminimuose citavo šios psalmės 11-ąją eilutę (žr. Mt 5,4), jis turėjo mintyje: Kuklieji paveldės dangaus karalystę.
4Ps 37,22: Šiose eilutėse minimas kraštas yra Pažado žemė – Palestina, dangaus įvaizdis. Žr. Žyd 11,9-10.13-16. Kai Jėzus Palaiminimuose citavo šios psalmės 11-ąją eilutę (žr. Mt 5,4), jis turėjo mintyje: Kuklieji paveldės dangaus karalystę.
5Ps 37,29: Šiose eilutėse minimas kraštas yra Pažado žemė – Palestina, dangaus įvaizdis. Žr. Žyd 11,9-10.13-16. Kai Jėzus Palaiminimuose citavo šios psalmės 11-ąją eilutę (žr. Mt 5,4), jis turėjo mintyje: Kuklieji paveldės dangaus karalystę.
6Ps 37,34: Šiose eilutėse minimas kraštas yra Pažado žemė – Palestina, dangaus įvaizdis. Žr. Žyd 11,9-10.13-16. Kai Jėzus Palaiminimuose citavo šios psalmės 11-ąją eilutę (žr. Mt 5,4), jis turėjo mintyje: Kuklieji paveldės dangaus karalystę.
7Ps 37,37: ... ateitį ... : teisusis turi ateitį sau ir savo palikuonims; nedorėlis neturi ateities nei sau, nei savo palikuonims.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 37