BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 36

 Psalmynas
  
 Žmogaus nedorumas ir Dievo gerumas
  
Ps 36

1 [i1]Chorvedžiui.

Dovydo, VIEŠPATIES tarno, psalmė.

I

2 Nuodėmė šnabžda giliai širdyje nedoram žmogui,

kuris nepuoselėja Dievo baimės.

3 Kadangi apie save taip gerai mano,

jis tikisi, kad jo kaltė negali būti

aptikta ir nubausta.[i2]

4 Visa, ką jis sako, yra pikta ir apgaulinga, –

nebemoka išmintingai elgtis, gera daryti.

5 Sumano pikta dar lovoje,

eina kreivu keliu,

to, kas pikta, nevengia.

II

6 VIEŠPATIE, tavo gerumas siekia dangų,

tavo ištikimumas – debesis.

7 Tavo teisumas – kaip Dievo kalnai,[i3]

tavo sprendimai – kaip jūros gelmės.

VIEŠPATIE, tu rūpiniesi žmogumi ir gyvuliu!

8 Dieve, koks brangus tavo gerumas!

Tavo sparnų pavėsyje mes randame užuovėją.

9 Vaišinamės tavo Namų valgio gausa,

girdai mus iš savo gėrybių upės.

10 Tu esi gyvenimo šaltinis,

tavo šviesoje matome šviesą.[i4]

III

11 Teik savo ištikimą meilę tave pažįstantiems

ir teisumą doros širdies žmonėms.

12 Įžūlaus žmogaus koja tenepasiveja manęs,

nedorėlio ranka manęs tenestumdo

13 Antai, nedorėliai guli kniūbsti, –

parblokšti, atsikelt nebegali.

  
Išnašos:
1Ps 36,1-36,13: Mintis apie žmogaus nedorumą, skatinanti jį užmiršti ar nepaisyti teisingos bausmės už jo nuodėmes (I), čia supriešinama su ištikima Dievo meile žmogui (II). Užtat psalmininkas prašo, kad būtų išgelbėtas nuo nedorėlių (III).
2Ps 36,3: ... aptikta ir nubausta: Dievo.
3Ps 36,7: ... kaip Dievo kalnai: toks begalinis, kaip aukščiausieji kalnai.
4Ps 36,10: ... tavo šviesoje matome šviesą: šviesa yra gerumo ir laimės simbolis. Užtat per tavo gerumą būsime laimingi.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 36