BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 23 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 34

 Psalmynas
  
 Padėka už išgelbėjimą iš pavojaus
  
Ps 34

I

{'a} 2 Visuomet VIEŠPATĮ garbinsiu,

jo šlovė nuolat bus man ant lūpų.

{b} 3 Aš didžiuojuosi VIEŠPAČIU, –

kuklieji girdės ir džiaugsis.

{g} 4 Skelbkite su manimi VIEŠPATIES didybę,

aukštinkime jo vardą drauge!

II

{d} 5 Kreipiausi į VIEŠPATĮ, ir jis man atsakė;

mane jis išgelbėjo iš visų mano baimių.

{h} 6 Pažvelkit į jį ir pralinksmėkit, –

niekad jums gėdos nereikės kęsti.

{z} 7 Šis vargšas[i3] šaukėsi, ir VIEŠPATS išgirdo,

iš visų jo vargų išgelbėjo.

{h} 8 VIEŠPATIES angelas saugo tuos,

kurie pagarbiai jo bijo, ir juos išgelbsti.

{t} 9 Išbandykite ir patirkite patys,

koks geras yra VIEŠPATS.

Laimingas žmogus, kuris randa pas jį užuovėją!

{j} 10 Pagarbiai bijokite VIEŠPATIES, visi jo šventieji,

nes kas pagarbiai jo bijo, nieko nestokoja!

{k} 11 Net liūtukai kenčia skurdą ir alkį,

bet einantiems pas VIEŠPATĮ nieko netrūksta.

  
Išnašos:
1Ps 34,1-34,23: Alfabetinė psalmė, turinti neabejotiną ryšį su pirmoje eilutėje minimais įvykiais. Paskatinęs šlovinti Viešpatį (I), psalmininkas išreiškia savo dėkingumą Dievui už išgelbėjimą iš pavojaus (II) ir užbaigia psalmę pamokymu pagarbiai bijoti Viešpaties ir laikytis jo įsakymų.
2Ps 34,1: Tai įvyko filistinų karaliaus Achišo dvare. Dovydas apsimetė sukvailėjusiu tada, kai pabėgo nuo kunigo Abimelecho.
3Ps 34,7: Šis vargšas ... : pats psalmininkas buvo pavojuje.
4Ps 34,12: ... vaikai: hebrajų išminties raštijoje mokytojas – rabinas – taip kreipiasi į savo mokinius.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 34