BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 27

 Psalmynas
  
 Pasitikėjimas Dievu
  
Ps 27

1 [i1]Dovydo.

A[ibr][ibr]I

VIEŠPATS yra mano šviesa ir išgelbėjimas,

ko turėčiau bijotis?

VIEŠPATS yra mano gyvenimo tvirtovė,

prieš ką turėčiau drebėti?

2 Kai nedori žmonės užpuola mane,

norėdami mane suėsti –

jie, mano užpuolikai ir priešai,

klumpa ir žūva.

3 Nors kariuomenė apgultų mane,

mano širdis nebijotų;

nors karas man būtų paskelbtas,

net tada pasitikėčiau.

II

4 Vieno teprašau iš VIEŠPATIES,

tik vieno tenoriu –

gyventi VIEŠPATIES Namuose

per visas savo gyvenimo dienas,

gėrėtis VIEŠPATIES žavumu

ir lankyti jojo Šventyklą.

5 Juk vargo dieną jis paslėps mane savo pastogėje,

suteiks man globą savo palapinėje,

užkels mane aukštai ant uolos.

6 Nūn keliu galvą prieš visus mane supančius priešus

ir atnašauju aukas jo palapinėje

su džiaugsmo šauksmais,

giedu giesmę, šlovindamas VIEŠPATĮ.

B

I

7 Išgirsk mano balsą, VIEŠPATIE, kai šaukiuosi,

būk man maloningas ir išklausyk mane!

8 „Eikš, – sako man širdis, – jo veido ieškok!“

Tavo veido, VIEŠPATIE, aš ieškau!

9 Neslėpk nuo manęs savo veido,

neatstumk supykęs savo tarno, –

tu buvai mano pagalba.

Neatmesk manęs, nepalik manęs,

Dieve, mano Gelbėtojau.

10 Nors mano tėvas ir motina mane paliktų,

tačiau VIEŠPATS mane priims.

II

11 Mokyk, VIEŠPATIE, mane savo kelio,

dėl mano budrių priešų vesk mane lygiu taku.[i2]

12 Neatiduok manęs priešininkų sauvalei,

nes melagingi liudytojai sukilo prieš mane

ir smurtu alsuoja.

13 Tikiu, kad patirsiu VIEŠPATIES gerumą

gyvųjų šalyje.[i3]

14 Pasitikėk VIEŠPAČIU ir būk stiprus!

Turėk drąsos ir pasitikėk VIEŠPAČIU!

  
Išnašos:
1Ps 27,1: Pareikšdamas savo beribį pasitikėjimą, kad Dievas jį išgelbės (A I), psalmininkas ilgisi Šventyklos užuovėjos, kur Viešpaties Artume jis bus saugus nuo priešų (A II). Atrodo, kad antroji psalmės dalis iš pradžių buvo atskira psalmė. Čia psalmininkas meldžiasi, kad Dievas jo nepaliktų (B I), prašo parodyti kelią ir globoti (B II).
2Ps 27,11: ... lygiu taku: žr. Ps 26,12 paaiškinimą.
3Ps 27,13: ... gyvųjų šalyje: posakio prasmė – kai dar gyvenu čia, žemėje. Maldose už mirusius Katalikų Bendrija pritaiko šiuos žodžius mirusiesiems – danguje, kur gyvenimas yra tikras.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 27