BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 14 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 22

 Psalmynas
  
 Kančios šauksmas ir šlovės giesmė
  
Ps 22

8 [i3]Visi, kas mane mato, iš manęs tyčiojasi

ir šaipydamiesi kraipo galvas.

9 „Pasitikėjo VIEŠPAČIU, tegelbsti jį, –

tegu išvaduoja, jei juo gėrisi!“

17 Juk mane šunys apgula iš visų pusių,

nedorėlių gauja mane apspinta;

jie drasko man rankas ir kojas;[i4]

18 galiu suskaičiuoti visus savo kaulus.

Mano priešai spokso į mane ir džiaugiasi,

19 [i5]dalijasi tarp savęs mano drabužius

ir dėl mano apdaro kaulelius meta.

III

20 Betgi tu, VIEŠPATIE, nesitolink nuo manęs!

Mano stiprybe, skubėk man padėti!

B

I

23 [i6]Tada aš skelbsiu tavo garsą broliams ir seserims,

šlovinsiu tave jų sueigose.

24 Jūs, pagarbiai VIEŠPATIES bijantieji,

jį šlovinkite!

Jūs, visi Jokūbo palikuonys,

garbę jam duokite!

Jūs, visi Izraelio vaikai,

prieš jį drebėkite!

  
Išnašos:
1Ps 22,1-22,31: Ps 22 yra viena iš svarbiausių mesijinių psalmių. Pats Kristus kartojo jos pirmąją eilutę, o kelios kitos eilutės yra cituojamos ar bent užsimenama Naujajame Testamente – Kančios pasakojime. Šis jaudinantis dvasinės ir fizinės kančios aprašymas atspindi Jėzaus Kristaus kančią. Užtat visą psalmę įprasta sieti su Jėzumi Kristumi. Psalmininkas kalba Kristaus vardu pirmoje dalyje (A), aprašydamas Mesijo dvasinę bei fizinę kančią ir nepalaužiamą pasitikėjimą Tėvu, o antroje dalyje (B) aprašo Kristaus atpirkimo vaisius. Žr. Mt 27,32-46.
2Ps 22,2: ... toli nuo mano maldos: meldžiantis jam atrodo, jog Dievas yra per toli, kad galėtų išgirsti maldos žodžius.
3Ps 22,8-22,9: Žr. Mt 27,42.
4Ps 22,17: ... jie drasko man rankas ir kojas: senieji vertimai – Septuaginta ir Vulgata – verčia: ... jie pervėrė mano rankas ir kojas.
5Ps 22,19: Žr. Jn 19,24.
6Ps 22,23: Perėjimas nuo nuožmios kančios į didį Prisikėlusiojo džiaugsmą. 23-27 eilučių kalba remiasi papročiu, pagal kurį asmuo, atnašavęs padėkos auką Šventykloje, papasakodavo dalyviams apie gautą iš Dievo malonę ir pakviesdavo juos dalytis aukos vaišėmis.
7Ps 22,27: ... jų širdis: vargšų širdis, – šios eilutės žodžiai yra jiems skiriami.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 22