BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 16

 Psalmynas
  
 Tikėjimas ir viltis
  
Ps 16

5 [i3]VIEŠPATIE, tu esi man skirtoji dalis ir mano taurė,

mano likimas tavo rankoje!

8 Nuolatos menu VIEŠPATIES Artumą, –

jam esant prie dešinės, niekad nedrebėsiu.

9 Užtat linksma mano širdis,

džiūgauja visa mano gyvastis

ir ramiai ilsisi mano kūnas.

10 Juk nepaliksi manęs Šeolui,

neleisi savo teisiajam matyti Duobės.[i4]

11 Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą.

Tavo Artume yra džiaugsmo pilnatvė,

tavo dešinėje rankoje amžina linksmybė.

  
Išnašos:
1Ps 16,1-16,11: Pasižadėdamas būti ištikimas Dievui, psalmininkas pareiškia savo priešiškumą stabų garbintojams ir draugiškumą Izraelio ištikimiesiems (I). Užtat jis jautriai išgyvena nuolatinį Artumą Dievo, kuris palaikys šioje palaimingoje vienybėje, suteikdamas kūnišką prisikėlimą ir amžiną gyvenimą (II).
2Ps 16,4: ... nei jų vardų savo lūpomis netarsiu: pamaldus izraelietis ne tik susilaikydavo nuo maldos stabams ir prisiekinėjimo jais, bet ir neminėdavo jų vardų. Žr. Oz 2,18.
3Ps 16,5: Psalmininkas randa geriausią paveldą – tai tikrojo Dievo garbinimas.
4Ps 16,10: ... matyti Duobės: t. y. patirti trūnijimą {kape}. Taip šį tekstą suprato graikiškoji Septuaginta, kurią cituoja apaštalas Petras (žr. Apd 2,25-32) ir apaštalas Paulius (žr. Apd 13,35-37). Abu apaštalai įžvelgia šiame skaitinyje nuorodą į Kristaus Prisikėlimą. Psalmininko viltis nugalėti mirtį, nors ir miglota, krypsta tikėjimo prisikėlimu link. Žr. 2 Mak 7,9; Dan 12,2.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 16