BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 148

 Psalmynas
  
 Visatos šlovės giesmė
  
Ps 148

I

1 [i1]Šlovinkite VIEŠPATĮ!

Šlovinkite VIEŠPATĮ iš dangaus –

šlovinkite jį aukštybėse!

2 Šlovinkite jį, visi jo angelai, –

šlovinkite jį, visos jo dangiškos galybės!

3 Šlovinkite jį, saule ir mėnuli,

šlovinkite jį, visos mirksinčios žvaigždės!

4 Šlovinkite jį jūs, dangaus aukštybės,[i2]

ir jūs, vandenys virš dangaus skliauto!

5 Visa tešlovina VIEŠPATIES vardą,

nes jis tarė, ir visa buvo sukurta.

6 Į savo vietas viską padėjo amžių amžiams,

nustatė darną, kuri niekados nesikeis.

II

7 Šlovinkite VIEŠPATĮ nuo žemės –

jūs, jūros pabaisos ir vandenyno gelmės,

8 Jūs, ugnie ir ledų kruša, sniege ir šalna,

audros vėjau, vykdantis jo žodį!

9 Jūs, kalnai ir visos kalvos,

vaismedžiai ir visi kedrai!

10 Jūs, laukiniai žvėrys ir galvijai,

žemės šliužai ir padangių paukščiai!

III

11 Jūs, žemės karaliai ir visos tautos,

didžiūnai ir žemės teisėjai!

12 Jūs, vaikinai ir merginos,

ir seni žmonės, ir maži vaikai!

13 Tešlovina visi VIEŠPATIES vardą,

nes tik jo vieno vardas yra didingas, –

jo didybė dengia žemę ir dangų.

14 Savo tautos galybę[i3] jis išaukštino,

kad visi jo ištikimieji jį šlovintų –

taip brangi jam Izraelio tauta.

Šlovinkite VIEŠPATĮ!

  
Išnašos:
1Ps 148,1-148,14: Visi kūriniai danguje (I) ir žemėje (II) šaukiami dėtis į šlovės giesmę, kurią žmonija, ypač Izraelis, turėtų giedoti Viešpačiui Dievui (III).
2Ps 148,4: ... dangaus aukštybės: pažodžiui dangų dangūs, t. y. erdvė virš dangaus skliauto, virš kurio yra sutelkti, anot senovės sampratos, aukštutiniai vandenys. Žr. Pr 1,6-8; Įst 10,14; 1 Kar 8,27; Ps 104,3.13.
3Ps 148,14: ... tautos galybę: pažodžiui tautos ragą, t. y. atkūrė jų karalystę. Žr. Ps 18,3.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 148