BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 130

 Psalmynas
  
 Prašymas atleisti ir pasigailėti
  
Ps 130

1 [i1]Pakopų giesmė.

I

Iš nevilties gelmių[i2] šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE!

VIEŠPATIE, išgirsk mano balsą!

2 Tegu tavo ausys atsiveria mano maldavimui;

išgirsk jį ir būk gailestingas.

II

3 Jei tu, VIEŠPATIE, paisysi nuodėmių, –

Viešpatie, kas išliks gyvas?

4 Bet tu turi galybę atleisti,

kad tavęs pagarbiai bijotume.[i3]

III

5 Nekantriai laukiu VIEŠPATIES pagalbos

ir jo žodžiu pasitikiu.

6 Laukiu VIEŠPATIES nekantriau,

negu sargybiniai laukia aušros. –

7 [i4]Izraelis telaukia VIEŠPATIES,

nes VIEŠPATIES yra gerumas,

ir jis didžiai galingas atpirkti.

IV

Nekantriau negu sargybiniai laukia aušros,

8 Jis tikrai atpirks Izraelį

iš visų nuodėmių.

  
Išnašos:
1Ps 130,1-130,8: Šeštoji Atgailos psalmė – De profundis – giedama meldžiantis už mirusiuosius. Apimtas didžio skausmo, psalmininkas šaukiasi Viešpaties (I), prašydamas atleidimo už savo nuodėmes (II); kaip jis pats pasitiki Dievo gailestingumu (III), taip turėtų Izraelis laukti Viešpaties atpirkimo.
2Ps 130,1: ... iš nevilties gelmių: iš dvasinės, ne fizinės kančios.
3Ps 130,4: ... kad tavęs pagarbiai bijotume: tikėjimas, kad Dievas yra mylintis ir gailestingas, turėtų vesti žmogų ieškoti jo atleidimo ir pagarbiai bijoti neįžeisti jo ateityje. Žr. Rom 2,4.
4Ps 130,7: Izraelį atpirko iš visų nuodėmių Kristus, dieviškasis Atpirkėjas. Žr. Lk 2,38.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 130