BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 129

 Psalmynas
  
 Trapi nedorėlių laimė
  
Ps 129

1 [i1]Pakopų giesmė.

I

„Nuo pat jaunystės buvau labai priešų engiamas“, –

nūn tesako Izraelis, –

2 buvau labai priešų puolamas nuo pat jaunystės,

bet jie manęs nenugalėjo.

3 Lyg artojai jie arė man nugarą,[i2]

arimais ją pavertė.

4 Teisus yra VIEŠPATS, –

jis sutraukė nedorėlių virves.

II

5 Tepasitraukia sugėdinti visi,

kas nekenčia Ziono.

6 Tebūna jie lyg stogų žolė,[i3]

kuri nuvysta anksčiau, negu užauga.

7 Pjovėjas jos nesurenka nė saujos,

nė pėdų rišėjas neturi ko neštis.

8 [i4]Tenesako praeiviai: „VIEŠPATIES palaiminimas jums!

Laiminame jus VIEŠPATIES vardu!“

  
Išnašos:
1Ps 129,1-129,8: Apverkdami nelaimes, kurios taip dažnai buvo Izraelio dalia (I), prašo, kad jų priešai būtų nugalėti (II).
2Ps 129,3: ... arė man nugarą: Izraelio miestai buvo paversti ariamais laukais. Be to, Izraelio gyventojai buvo plakami kaip vergai.
3Ps 129,6-129,7: ... stogų žolė: plokšti Palestinos namų stogai buvo dengti molio sluoksniu; po lietaus molyje išdygusi žolė negalėdavo pakelti kaitrios saulės ir buvo bevertė.
4Ps 129,8: Taip pjovėjai sveikindavo vieni kitus. Žr. Rut 2,4.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 129