BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 127

 Psalmynas
  
 Pasitikėjimas Apvaizda
  
Ps 127

1 [i1]Pakopų giesmė. Saliamono.

I

Jei VIEŠPATS nestato namo,

veltui triūsia tie, kurie jį stato.

Jei VIEŠPATS nesaugo miesto,

veltui budi sargai.

2 [i2]Tuščia jums anksti keltis

ir eiti vėlai gulti, –

jums, kurie valgote sunkiai uždirbtą duoną, –

nes VIEŠPATS, kuriuos myli,

pasirūpina jiems tebemiegant.

II

3 Vaikai iš tikrųjų yra VIEŠPATIES dovana,

įsčių vaisius – palaiminimas.

4 Lyg strėlės galiūno rankoje

yra jaunystėje žmogui gimę sūnūs.

5 Laimingas žmogus, turintis daug tokių strėlių;

jis niekad nebus nugalėtas,

kai susikirs su priešais vartuose.[i3]

  
Išnašos:
1Ps 127,1-127,5: Dvi trumpos psalmės (I ir II). Pirmoji (I) pabrėžia tiesą, kad be Dievo palaiminimo visos žmogaus pastangos yra tuščios, antroji (II) sveikina žmogų, kurį Dievas palaimino gausia šeima.
2Ps 127,2: Kristus mokė tos pačios tiesos, kad Dievo palaima ateina tiems, kurie nenuleidžia rankų varge, bet pasitiki jo Apvaizda. Žr. Mt 6,25-34; Mk 4,26-29; Lk 12,22-31.
3Ps 127,5: ... su priešais vartuose: ne su priešais, apgulusiais miestą, bet su ieškovais teisme. Miesto vartuose buvo didelė atvira vieta, kurioje vykdavo teismai. Kuo didesnė žmogaus šeima, tuo didesnė ten jo įtaka.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 127