BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 119

 Psalmynas
  
 Viešpaties Įstatymas
  
Ps 119

Alef

{'a} 1 [i1]Laimingi, kurių kelias be priekaišto,

kurie gyvena pagal VIEŠPATIES Mokymą.

2 Laimingi, kas laikosi jo įsakų,

ieško jo visa širdimi,

10 Visa širdimi tavęs ieškau,

neleisk man nuklysti nuo tavo įsakymų.

11 Branginu širdyje tavo žodį,

kad tau nenusidėčiau.

Gimel

{g} 17 Būk dosnus savo tarnui,

kad gyvenčiau laikydamasis tavo žodžio.

18 Atmerk man akis,

kad suprasčiau tavo Mokymo nuostabius vaisius.

  
Išnašos:
1Ps 119,1: Alfabetinė pamokomojo – didaktinio – pobūdžio psalmė. Maldos forma ji įteigia Dievo apreikšto Mokymo – Įstatymo pranašumą duobėto gyvenimo kelio vingiuose. Kai kurie jos posmai pasižymi rišliu minties nuoseklumu, bet apskritai joje vyrauja įvairus tos pačios minties kartojimas. Išorinė psalmės forma yra šmaikšti ir neįprasta. Psalmininkas pasinaudoja būriu sinonimų – Mokymas, Įstatymas, įsakas, įstatas, sprendimas, žodis, pažadas, – aptardamas teisingo ir neteisingo, gero ir pikto sampratą ir svarbą. Ši psalmė yra pati ilgiausia Psalmyne. Kiekviena aštuonių eilučių posmo eilutė prasideda kuria nors hebrajiškojo alfabeto raide: pirmojo – ’alef raide, kiekviena tolesnio posmo eilutė – raide bet ir taip visomis dvidešimt dviem alfabeto raidėmis. Užtat visa psalmė ir turi 176 eilutes.
2Ps 119,19: ... ateivis žemėje: Psalmininkas suvokia, kad žmogaus gyvenimas žemėje yra trumpas. Žr. 39,13. Psalmininkas trokšta pažinti visus įstatymus ir papročius šalies, kurią Dievas išrinko savo tautai.
3Ps 119,83: ... sutrešusį vynmaišį: rauge išdirbti kailiai buvo naudojami vandeniui ir vynui laikyti. Tokie vynmaišiai, laikomi sausoje vietoje arba prie židinio, ilgainiui pasidarydavo trapūs ir netinkami naudoti.
4Ps 119,109-119,110: Psalmininko gyvybei nuolat grėsė pavojus nuo nedorėlių, kurie persekiojo jį už Dievo Mokymo – Įstatymo – laikymąsi.
5Ps 119,113: ... suktos širdies žmonių: žmonių, kurie svyruoja tarp ištikimybės ir neištikimybės Dievo Mokymui – Įstatymui.
6Ps 119,135: ... tešviečia tavo veidas: psalmininkas prašo Dievą nusišypsoti jam. Žr. Sk 6,25; Ps 67,2; 80,4.
7Ps 119,140: Koks tikras ... : pažodžiui ugnimi išmėgintas. Taip sakoma apie ugnimi išvalytus metalus. Jie yra tikri ir patikimi. Žr. Ps 12,7.
8Ps 119,148: ... nakties sargybą mano akys sveikina: net tuo metu, kai žmonės miega, psalmininkas budi – apmąsto Dievo žodžius. Žr. Ps 77,3.5.
9Ps 119,164: ... septynis kartus: daug kartų. Žr. Pr 4,24; Ps 12,7; Pat 24,16; Mt 18,21-22; Lk 17,4.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 119