BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 118

 Psalmynas
  
 Padėkos už pergalę malda
  
Ps 118

A

1 [i1]Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras,

per amžius tveria jo ištikima meilė!

2 [i2]Tesako Izraelis:

„Jo ištikima meilė amžina“.

4 Tesako visi, kurie pagarbiai VIEŠPATIES bijo:

„Jo ištikima meilė amžina“.

22 Akmuo,[i5] kurį statytojai atmetė,

tapo kertiniu akmeniu.

23 Taip VIEŠPATIES padaryta, –

koks mums nuostabus reginys!

24 Ši diena yra VIEŠPATIES duota, –

linksminkimės ir džiūgaukime.

25 O VIEŠPATIE, prašome tave, gelbėk mus![i6]

O VIEŠPATIE, prašome tave, suteik mums palaimą!

II

26 Kas įeina, tebūna palaimintas VIEŠPATIES vardu!

Laiminame jus iš VIEŠPATIES Namų.

27 VIEŠPATS yra Dievas, –

jis yra mūsų šviesa.

[i7]Su šakomis rankose pradėkite iškilmę,

žygiuodami eitynėse aplink aukurą.

  
Išnašos:
1Ps 118,1-118,29: Dramatiška padėkos liturgija. Po trumpos litanijos (A) psalmininkas, turbūt kalbėdamas visos bendruomenės vardu, apsako, kaip tauta su pasitikėjimu maldauja Viešpaties pagalbos (B I), kai priešiškos tautos grasina jos gyvasčiai (B II), ir vaizdingai aprašo, kaip Dievas ateina į pagalbą (B III). Paskui eina dialogas tarp kunigų prie Šventyklos vartų ir psalmininko, įeinančio atnašauti padėkos aukos (C I), kunigai suteikia palaiminimą (C II 26-27 eilutės), o psalmininkas gieda padėkos giesmę (C II 28-29 eilutės).
2Ps 118,2-118,4: žr. Ps 115,9-11.
3Ps 118,5-118,18: Nors daugelis šios dalies posakių yra panašūs į pavienio žmogaus maldas, bet kiti rodo, kad psalmininkas kalba visos tautos vardu. Žr. Neh 12,27-43.
4Ps 118,19-118,29: Šiame dramatiškame dialoge tautos atstovo žodžiai, regis, ribojasi 19.21-23.28-29 eilutėmis; 20.24-27 eilutės turbūt buvo kunigų tariamos.
5Ps 118,22: Akmuo ... : tiesiogine prasme – Izraelis, kurį imperijų steigėjai laikė beverčiu, kurdami savo vieną pasaulį. Bet Izraelis čia yra nuoroda į Kristų, kuriame ši pranašystė išsipildė. Užtat šie žodžiai dažnai cituojami Naujajame Testamente, kaip nuoroda į žydų Kristaus atmetimą.
6Ps 118,25: ... prašome tave, gelbėk mus: hebrajiškai hoši’a na!- hosana! – t. y. suteik išganymą! Šis žodis aidėjo, kai Jėzus buvo sutiktas Šventykloje Palmių dieną. Žr. Mk 11,10-11.
7Ps 118,27: Šios eilutės dalies prasmė nėra aiški. Verčiant pažodžiui: Rikiuokitės į šventės eitynes su šakomis rankose iki pat aukuro ragų: deginamųjų aukų aukuras turėjo keturis kampus – ragus. Žr. Iš 27,2; 38,2; Kun 4,25.30.34.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 118