BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 112

 Psalmynas
  
 Doro žmogaus palaima
  
Ps 112

1 [i1]Šlovinkite VIEŠPATĮ!

{'a} Laimingas, kas VIEŠPATIES pagarbiai bijo,

{b} kas nuoširdžiai vykdo jo įsakymus.

{g} 2 Jo palikuonys bus galingi,

{d} palaiminta dorųjų karta.

{h} 3 Jo namuose bus gerovė ir turtai,

{v} amžinai tvers jo teisumas.[i2]

{z} 4 [i3]Jis yra lyg šviesa, šviečianti tamsoje doriesiems,

{h} visados švelnus, gailestingas ir teisus.

{t} 5 Gera žmogui, kuris yra dosnus ir skolina,

{j} sąžiningai tvarko savo reikalus.

{k} 6 Visad jis bus tvirtas;

{l} žmonės teisaus žmogaus niekad nepamirš.

{m} 7 Blogos žinios gauti jis nebijos, –

{n} jo širdis tvirta, pasitikinti VIEŠPAČIU.

{s} 8 Patvari jo širdis, – jis nesibaimina;

{'a} ilgainiui jo priešai bus nugalėti

{p} 9 Dosniai jis duoda beturčiams,

{z} niekad neišsenka jo dosnumas.

{q} Jis bus didis ir gerbiamas.[i4]

  
Išnašos:
1Ps 112,1-112,10: Alfabetinė, didaktinio – pamokomo pobūdžio psalmė, girianti dievobaimingo žmogaus dorybes. Stiliumi ir sandara ši psalmė yra panaši į Ps 111. Turbūt abi buvo to paties autoriaus sukurtos.
2Ps 112,3: ... amžinai tvers jo teisumas: hebrajiškasis žodis, ženklinantis teisumą, yra zedaqa{h}. Vėlesniais amžiais šis žodis ženklino ir dosnumą, t. y. išmaldos davimą. Žr. Sir 3,30; 7,10; Mt 6,1.
3Ps 112,4: Kai kurie senieji ir šiuolaikiniai vertimai sieja šią eilutę su Dievu. Žr. Ps 111,4b.
4Ps 112,9: Jis bus didis ir gerbiamas: pažodžiui jo ragas bus išaukštintas garbėje. Ragas reiškė galybę, orumą ir įtakingumą. Žr. Ps 18,3.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 112