BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 03 05 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 109

 Psalmynas
  
 Žmogaus skundas varge
  
Ps 109

21 Bet tu, DIEVE, mano Viešpatie,

padėk man, kaip esi pažadėjęs,

išgelbėk mane dėl savo gerumo.

22 Juk vargšas esu ir beturtis,

raitausi iš širdgėlos.

26 Padėk man, VIEŠPATIE, mano Dieve!

Dėl savo ištikimos meilės,

gelbėk mane!

27 Tegu jie sužino, kad tai tavo ranka,

kad tu, VIEŠPATIE, tai[i4] padarei.

30 Visu balsu labai dėkosiu VIEŠPAČIUI,

šlovinsiu jį giesme žmonių spūstyje,

31 nes jis stovi beturčio dešinėje,

kad išgelbėtų nuo trokštančių

pasmerkti jį mirčiai.

  
Išnašos:
1Ps 109,1-109,31: Pirmoji ir trečioji dalys – tai maldos žmogaus, kuris yra daugelio priešų keikiamas ir šmeižiamas (žr. 1-5.20-31 eilutes). Vidurinė dalis yra stiprių prakeikimų papliūpa, skirta vienam asmeniui (žr. 6-19). Ar šios dalies prakeikimai buvo tarti paties psalmininko vienam iš jo priešų, ar jo priešų psalmininkui, yra ginčijamas klausimas. Šiame vertime prakeikimų srautas siejamas su psalmininku, nes hebrajiškajame tekste nėra nuorodos, kad paties autoriaus žodžiai baigiasi 5-ąja eilute. Psalmininkas nenurodo, kad jis ima cituoti priešų žodžius 6-oje eilutėje. Nors prakeikimų kalba ir yra ypač stipri, patys prakeikimai nesiskiria savo kalba nuo kitų psalmių su prakeikimais. Tokia kalba atspindi psalmininko mąstymo būdą, kad jo priešai yra Viešpaties priešai. Užtat psalmininkas turi ne tik teisę, bet ir pareigą melstis už jų nugalėjimą ir mirtį. Žr., pavyzdžiui, Ps 35,4-6; 58,6-9; 69,22-28.
2Ps 109,6: ... kaltintojas: hebrajiškasis žodis yra satan{as} – šėtonas. Žr. Zch 3,1, kur Šėtonas stovi Vyriausiojo kunigo dešinėje, kad jį apkaltintų Viešpačiui. Čia turima omenyje kaltintojas žmogus.
3Ps 109,23: ... vėjo nešamas skėris: stiprus vėjas kartais nutraukia skėrių rykštę, nupūsdamas juos į jūrą. Žr. Iš 10,19; Jl 2,20.
4Ps 109,27: ... tai: ir kančia, ir išgelbėjimas iš Viešpaties.
5Ps 109,28: ... tegu jie sau keikia: šie žodžiai rodo, kad prakeikimų papliūpa (žr. 6-19 eilutes) gali būti taikoma psalmininko priešams.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 109