BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 110

 Psalmynas
  
 Mesijas – Karalius ir Kunigas
  
Ps 110

1 [i1]Dovydo psalmė.

I

VIEŠPATIES žodis mano viešpačiui:[i2]

„Sėskis mano dešinėje,[i3]

kol padėsiu tavo priešus tau po kojomis“.[i4]

2 VIEŠPATS išplės tavo galybės skeptrą iš Ziono:

„Valdyk tave supančius priešus!“

3 Tu buvai karališkai orus nuo savo gimimo dienos,

šventoji garbė lydėjo nuo įsčių,

nuo tavo jaunystės aušros.

II

4 VIEŠPATS yra prisiekęs, ir jis nesigaili:

„Tu esi kunigas amžinai, kaip Melchizedekas“.[i5]

III

5 VIEŠPATS yra prie tavo dešinės, –

karalius jis sutriuškins savo įniršio dieną.

6 Jis įvykdys teismą tautų

ir nuklos mūšio lauką lavonais, –

visoje žemėje nugalės karalius.

7 [i6]Savo žygyje iš upelio gers

ir pasistiprinęs bus pergalingas.

  
Išnašos:
1Ps 110,1-110,7: Viena svarbiausių mesijinių psalmių. Sekdama mūsų Viešpaties ir Apaštalų mokymu, Katalikų Bendrija visą laiką vieningai siejo šią psalmę su Kristumi. Bet kai kurios hebrajiškojo teksto eilutės yra neaiškios ir jų aiškinimas sunkus (plg. 3-iosios eilutės vertimus).
2Ps 110,1: VIEŠPATIES žodis mano viešpačiui ... : VIEŠPATS, t. y. Jahvė, Sandoros Dievas. ... mano viešpačiui: hebrajiško mandagumo posakis, reiškiantis tau, pavaldinio vartojamas kreipiantis į valdovą ar vyresnįjį. Žr. 1 Sam 25,25-31; 2 Sam 1,10. Jėzus šią eilutę citavo Rašto žinovams. Žr. Mt 22,41-45 ir kitus Sinoptikus. Anot Jėzaus, Dovydas buvo visų laikomas autoriumi šios psalmės, kuri buvo visų pripažinta kaip nuoroda į Mesiją. Bet psalmininkas čia kreipiasi į Mesiją kaip už save viršesnį, todė1 Mesijas turi būti viršesnis už Dovydą ir ne tik jo sūnus ar palikuonis.
3Ps 110,1: ... mano dešinėje: garbės vieta prie karaliaus sosto. Žr. 1 Kar 2,19.
4Ps 110,1: ... tau po kojomis: senovėje nugalėti priešai turėjo pajusti pergalingojo valdovo kojas ant savo sukniubusių kūnų kaip pasidavimo ženklą.
5Ps 110,4: ... kaip Melchizedekas: tuo pačiu būdu kaip Melchizedekas. Trimis svarbiais panašumo bruožais tarp Melchizedeko ir Kristaus išsipildė ši pranašystė: abu buvo karaliai ir kunigai, abu aukojo duoną ir vyną Dievui, abu turi kunigystę tiesiog iš Dievo, o ne iš Aarono, nes jiedu nepriklausė Levio giminei. Žr. Pr 14,18; Žyd 7.
6Ps 110,7: Šios eilutės kalba yra perkeltinė. Anot kai kurių aiškintojų, mesijinis Karalius lenksis gerti dieviškosios pagalbos vandens ir žengs su nauja pergale. Žr. Iz 8,6; Jer 2,13.17-18.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 110