BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 107

 Psalmynas
  
 E. PENKTOJI KNYGA
  
 Dievas – užuovėja nelaimėje
  
Ps 107

IV

23 Kiti plaukė laivais į jūrą,

uždarbiavo didžiuose vandenyse.

24 Jie matė VIEŠPATIES darbus –

jo nuostabius veiksmus gelmėse.

25 Jam paliepus, įsišėlo audros

ir pašiaušė aukštas jūros bangas.

26 Jie kilo aukštyn lig dangaus, nėrė žemyn į gelmes, –

širdis jiems stiro iš baimės.

28 Tada jie, būdami pavojuje, šaukėsi VIEŠPATIES,

ir jis išgelbėjo juos iš nelaimės.

29 Šėlstančią audrą jis nuramino,

ir jūros bangos buvo nutildytos.

30 Jie džiaugėsi nurimusia jūra,

ir jis nuvedė juos į jų prekybos uostą.

31 Tedėkoja VIEŠPAČIUI už jo ištikimą meilę,

už nuostabius darbus žmonijai.

  
Išnašos:
1Ps 107,1-107,43: Be įžangos (žr. 1-3 eilutes), kurioje žmonės dėkoja Dievui už parvedimą iš tremties, ši psalmė turi dvi dalis. Pirmoje dalyje (žr. 4-32 eilutes), kurios kiekvienas posmas turi tą patį priegiesmį, Dievas yra šlovinamas kaip tas, kuris padeda ir gelbsti dykumos klajoklius (I), belaisvius (II), ligonius (III), audros varginamus jūreivius (IV). Antroje dalyje (žr. 33-43 eilutes) mąstoma apie apvaizdų Dievą, paverčiantį dykumą derlingais laukais (žr. 33-35 eilutes), kuriuose beturčiai randa gerovę (žr. 36-38 eilutes), ir kaip rūpinasi beturčiais (žr. 39-41 eilutes). Visa ateina iš apvaizdaus Dievo rankos (žr. 42-43 eilutes).
2Ps 107,1: Norminis Šventyklos liturgijos kvietimas maldai. Žr. 1 Kr 16,34; Ps 118,1; 136,1; Jer 33,11; Dan 3,89; 1 Mak 4,24.
3Ps 107,36-107,41: Nors atrodo, kad šie žodžiai siejasi apskritai su Dievo Apvaizda, psalmininkas turbūt turėjo mintyje Pažado Žemės užkariavimą ir izraeliečių įsikūrimą (žr. 36-39 eilutes), nuožmius asirų ir babiloniečių invazijų laikotarpius (žr. 39 eilutę), paskutinio Judo karaliaus pažeminimą ir tremtį (žr. 40 eilutę) ir Ziono atstatymą po tremties (žr. 41 eilutę).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 107