BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 105

 Psalmynas
  
 Dievas ištikimas savo pažadams
  
Ps 105

2 Giedokite jam, šlovinkite jį giesmėmis;

kalbėkite apie visus jo nuostabius darbus.

3 Didžiuokitės jo šventuoju vardu, –

tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis!

36 Jis sunaikino visus pirmagimius jų žemėje, –

visas jų jaunystės pirmienas.

37 Tada jis išvedė izraeliečius,

nešinus sidabru ir auksu, –

dvylikoje giminių nebuvo silpnuolio.

42 Nes jis atsiminė savo šventąjį pažadą

ir savo tarną Abraomą.

43 Taip jis vedė besidžiaugiančią savo tautą,

giedančius džiugią giesmę savo išrinktuosius.

  
Išnašos:
1Ps 105,1-105,45: Himnas pašlovinti Dievo gerumui, kuriuo švyti Izraelio istorija. Žr. Ps 78; 106; 136. Po įžanginės maldos (I) psalmininkas atpasakoja Viešpaties pažadą protėviams (II), jų klajones Kanaano krašte (III), Juozapo istoriją (IV), izraeliečių istoriją Egipte (V-VI), Egipto rykštes (VII), kelionę per dykumą (VIII) ir Pažado Žemės užėmimą (IX).
2Ps 105,14: ... karalius ... barė: faraoną, Geraros Abimelechą. Žr. Pr 12,17; 20,6-7.
3Ps 105,15: ... mano pateptųjų... pranašų: tikėjimo protėviai – Abraomas, Izaokas ir Jokūbas – buvo tam tikra prasme pateptieji, t. y. pašvęsti Dievui, ir gavo iš Dievo apreiškimus.
4Ps 105,15: ... mano pateptųjų... pranašų: tikėjimo protėviai – Abraomas, Izaokas ir Jokūbas – buvo tam tikra prasme pateptieji, t. y. pašvęsti Dievui, ir gavo iš Dievo apreiškimus.
5Ps 105,16: ... maisto išteklius: pažodžiui Sulaužė kiekvieną duonos ramstį.
6Ps 105,23: ... Hamo žemėje: Egipto vardo sinonimas. Žr. Pr 10,6, kur Mizrajim{ai} yra hebrajiškas Egipto vardas.
7Ps 105,27: ... Hamo žemėje: Egipto vardo sinonimas. Žr. Pr 10,6, kur Mizrajim{ai} yra hebrajiškas Egipto vardas.
8Ps 105,28-105,38: Čia, kaip ir Ps 78,43-51, Egipto rykštės atpasakojamos su poetine laisve. Užtat jų seka skiriasi nuo Iš 7,14-12,30 skaitinio sekos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 105