BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 105

 Psalmynas
  
 Dievas ištikimas savo pažadams
  
Ps 105

IV

16 Kai užleido badą anai žemei

ir atėmė iš jų visus maisto išteklius,[i5]

17 anksčiau jis buvo nusiuntęs vyrą – Juozapą,

parduotą kaip vergą.

18 Jo kojos buvo supančiotos,

ant kaklo užkarta grandinė,

19 kol atsitiko, ką jis buvo pranašavęs,

ir VIEŠPATIES žodis jį bandė.

20 Karalius liepė jį paleisti;

tautų valdovas jį išlaisvino.

21 Jis padarė jį savo namų viešpačiu

ir visų turtų valdytoju,

  
Išnašos:
1Ps 105,1-105,45: Himnas pašlovinti Dievo gerumui, kuriuo švyti Izraelio istorija. Žr. Ps 78; 106; 136. Po įžanginės maldos (I) psalmininkas atpasakoja Viešpaties pažadą protėviams (II), jų klajones Kanaano krašte (III), Juozapo istoriją (IV), izraeliečių istoriją Egipte (V-VI), Egipto rykštes (VII), kelionę per dykumą (VIII) ir Pažado Žemės užėmimą (IX).
2Ps 105,14: ... karalius ... barė: faraoną, Geraros Abimelechą. Žr. Pr 12,17; 20,6-7.
3Ps 105,15: ... mano pateptųjų... pranašų: tikėjimo protėviai – Abraomas, Izaokas ir Jokūbas – buvo tam tikra prasme pateptieji, t. y. pašvęsti Dievui, ir gavo iš Dievo apreiškimus.
4Ps 105,15: ... mano pateptųjų... pranašų: tikėjimo protėviai – Abraomas, Izaokas ir Jokūbas – buvo tam tikra prasme pateptieji, t. y. pašvęsti Dievui, ir gavo iš Dievo apreiškimus.
5Ps 105,16: ... maisto išteklius: pažodžiui Sulaužė kiekvieną duonos ramstį.
6Ps 105,23: ... Hamo žemėje: Egipto vardo sinonimas. Žr. Pr 10,6, kur Mizrajim{ai} yra hebrajiškas Egipto vardas.
7Ps 105,27: ... Hamo žemėje: Egipto vardo sinonimas. Žr. Pr 10,6, kur Mizrajim{ai} yra hebrajiškas Egipto vardas.
8Ps 105,28-105,38: Čia, kaip ir Ps 78,43-51, Egipto rykštės atpasakojamos su poetine laisve. Užtat jų seka skiriasi nuo Iš 7,14-12,30 skaitinio sekos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 105