BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 103

 Psalmynas
  
 Dievas myli žmogų
  
Ps 103

1 [i1]Dovydo.

I

Mano siela, šlovink VIEŠPATĮ,

ir visa, kas manyje, tešlovina jo šventąjį vardą!

2 Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela,

ir neužmiršk, koks jis geras –

III

11 Juk kaip aukštai nuo žemės yra dangūs,

taip didi yra jo ištikima meilė pagarbiai jo bijantiesiems;

12 kaip toli yra Rytai nuo Vakarų,

taip toli nuo mūsų jis išsklaido mūsų nuodėmes.

IV

19 VIEŠPATS padėjo savo sostą danguose,

ir jo karališka galybė visa valdo.

21 Šlovinkite VIEŠPATĮ, visos jo galybės, –

jo tarnai, vykdantys jo valią.

  
Išnašos:
1Ps 103,1-103,22: Padėkos himnas, nuostabus savo jautriu pamaldumu, šlovinant Viešpaties dosnumą tiek pačiam psalmininkui (I), tiek jo tautai (II). Dievo gailestingumas yra didis dė1 to, kad jis žino žmogaus trapumą (III); užtat psalmininkas kviečia dangaus angelus ir visą Kūriniją dėtis prie jo dėkingos šlovės giesmės (IV).
2Ps 103,5: ... jaunas ir stiprus lyg erelis: pažodžiui tavo jaunystė yra atnaujinama tartum erelio. Dėl savo ilgos gyvenimo trukmės – ne sykį visą šimtmetį – erelis buvo amžinos jaunystės ir jėgos įvaizdis. Žr. Iz 40,31.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 103