BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 103

 Psalmynas
  
 Dievas myli žmogų
  
Ps 103

1 [i1]Dovydo.

I

Mano siela, šlovink VIEŠPATĮ,

ir visa, kas manyje, tešlovina jo šventąjį vardą!

2 Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela,

ir neužmiršk, koks jis geras –

3 jis tas, kuris atleidžia visas tavo nuodėmes,

ir išgydo visas tavo ligas,

4 jis tas, kuris atperka tavo gyvastį iš Duobės

ir apsupa tave meile ir gailestingumu,

5 jis tas, kuris sotina tavo gyvenimą gėrybėmis,

kad būtum jaunas ir stiprus lyg erelis.[i2]

II

6 VIEŠPATS vykdo teisumo darbus,

daro, kas teisinga, visiems engiamiesiems.

7 Jis parodė savo kelius Mozei,

savo veiksmus Izraelio tautai.

8 VIEŠPATS yra gailestingas ir mylintis,

lėtas supykti ir kupinas ištikimos meilės.

9 Ne visą laiką jis barsis

nei bus supykęs per amžius.

10 Jis elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį

nei atmoka mums pagal mūsų kaltes.

III

11 Juk kaip aukštai nuo žemės yra dangūs,

taip didi yra jo ištikima meilė pagarbiai jo bijantiesiems;

12 kaip toli yra Rytai nuo Vakarų,

taip toli nuo mūsų jis išsklaido mūsų nuodėmes.

13 Kaip tėvas gailisi vaikų,

taip VIEŠPATS gailisi jo pagarbiai bijančiųjų.

14 Juk jis žino, kokie mes padarai, –

atsimena, kad mes esame dulkės.

15 Žmogaus dienos panašios į žolę, –

jis žydi tartum laukų gėlė.

16 Juk vos paliečia ją vėjas, ir jos nebėra, –

žymės nepalikdama ji išnyksta.

17 Betgi VIEŠPATIES gerumas per amžių amžius tiems,

kurie pagarbiai jo bijo,

ir jo teisumas vaikų vaikams,

18 tiems, kurie laikosi jo Sandoros

ir ištikimai atsimena vykdyti jo įsakymus.

IV

19 VIEŠPATS padėjo savo sostą danguose,

ir jo karališka galybė visa valdo.

20 Šlovinkite VIEŠPATĮ, visi jo angelai, –

galingieji, vykdantys jo įsakymą,

paklusnūs jo tartam žodžiui.

21 Šlovinkite VIEŠPATĮ, visos jo galybės, –

jo tarnai, vykdantys jo valią.

22 Šlovinkite VIEŠPATĮ, visi jo darbai,

visose jo viešpatijos vietose.

Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela!

  
Išnašos:
1Ps 103,1-103,22: Padėkos himnas, nuostabus savo jautriu pamaldumu, šlovinant Viešpaties dosnumą tiek pačiam psalmininkui (I), tiek jo tautai (II). Dievo gailestingumas yra didis dė1 to, kad jis žino žmogaus trapumą (III); užtat psalmininkas kviečia dangaus angelus ir visą Kūriniją dėtis prie jo dėkingos šlovės giesmės (IV).
2Ps 103,5: ... jaunas ir stiprus lyg erelis: pažodžiui tavo jaunystė yra atnaujinama tartum erelio. Dėl savo ilgos gyvenimo trukmės – ne sykį visą šimtmetį – erelis buvo amžinos jaunystės ir jėgos įvaizdis. Žr. Iz 40,31.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 103