BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 102

 Psalmynas
  
 Tremtinio skundas
  
Ps 102

II

13 Bet tu, VIEŠPATIE, amžinai viešpatauji,

ir visos kartos mini tavo vardą.

14 Tu pakilsi ir būsi gailestingas Zionui,

nes metas jo pasigailėti, –

skirtasis laikas jau atėjo.

15 Juk malonūs jo akmenys tavo tarnams,

ir jo dulkės kelia jiems užuojautą.

16 Tautos pagarbiai bijo VIEŠPATIES vardo

ir visi žemės karaliai – tavo garbės.

17 Juk VIEŠPATS atstatys Zioną;

apsireikš savo garbėje.

18 Jis atsigręš į skurdžių maldavimą,

jų maldos nepaniekins.

19 Tebūna užrašyta ateinančiai kartai,

kad ir dar nesukurta tauta garbintų VIEŠPATĮ:

20 „VIEŠPATS pažvelgė iš savo šventumo aukštybių,

iš dangaus VIEŠPATS pažiūrėjo į žemę,

21 kad, išgirdęs belaisvių dejavimą,

išlaisvintų pasmerktuosius mirti“, –

  
Išnašos:
1Ps 102,1-102,29: Sudėtinė trijų dalių psalmė. Pirmoje dalyje (I) psalmininkas meldžiasi kaip sunkus, visų paliktas ligonis; antroje (II) jis meldžiasi už Ziono atstatymą ir jo ištremtus vaikus; trečioji dalis (III) yra mąstymas apie žmogaus gyvenimo trumpumą, lyginant su Dievo nesikeičiančia amžinybe. Ši psalmė yra penktoji Atgailos psalmė.
2Ps 102,7: ... paukštis tyruose: tikslus šio paukščio pavadinimas nėra žinomas. Vieni mano, kad tai tyrų kuosa, kiti – kad dykumos pelėda.
3Ps 102,9: ... keikiasi mano vardu: psalmininko priešai vartoja jo vardą keikdamiesi: Būk toks nelaimingas, kaip šis žmogus.
4Ps 102,12: ... vakaro šešėliai: gyvenimo diena eina prie galo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 102