BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 1

 Psalmynas
  
 A. PIRMOJI KNYGA
  
 Dvejopas kelias
  
Ps 1

I

1 [i1]Laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimą,

kas neina nusidėjėlių keliu[i2]

ir nebendrauja su pašaipūnais,

2 bet VIEŠPATIES įstatymu džiaugiasi

ir šnabžda[i3] jo mokymą dieną ir naktį.

3 Jis yra lyg medis,

pasodintas prie tekančio vandens,

duodantis vaisių laikui atėjus,

tas kurio lapai nevysta.

{Ką tik daro, jam sekasi.}

II

4 Ne taip su nedorėliais, ne taip, –

jie kaip vėjo blaškomi pelai!

6 nes VIEŠPATS globoja teisiųjų kelią,

nedorėlių kelias į pražūtį veda.

  
Išnašos:
1Ps 1,1-1,6: Viso Psalmyno įžanga. Ši psalmė aptaria dvejopą kelią – doro ir nedoro žmogaus likimą.
2Ps 1,1: ... keliu: įprastas Šventraščio žodis ženklinti gyvenimo būdui ar doroviniam elgesiui.
3Ps 1,2: ... šnabžda: mąstymo maldą, skaitydamas pusbalsiu. Žr. Ps 63,6.
4Ps 1,5: ... Teisme: Didžiajame Teisme.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 1