BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 21

 Pradžios knyga
  
Pr 21

5 Abraomas buvo šimto metų, kai jam gimė jo sūnus Izaokas. 8 Vaikas augo ir buvo nujunkytas. Tą dieną, kai Izaokas buvo nujunkytas, Abraomas surengė didelį pokylį.

Hagaros ir Išmaelio išvarymas

9 [i1]Sara, pamačiusi egiptietės Hagaros sūnų, kurį ji buvo pagimdžiusi Abraomui, žaidžiantį su jos sūnumi Izaoku, 10 sakė Abraomui: „Išvaryk šią vergę su jos sūnumi, nes tos vergės sūnus nesidalys paveldu su mano sūnumi Izaoku!“ 11 Šis reikalas Abraomą labai kankino, nes jis lietė jo paties sūnų. 12 Bet Dievas tarė Abraomui: „Nesikankink dėl berniuko ar dėl savo vergės. Ką tau sako Sara, daryk, kaip ji tau sako, nes per Izaoką bus tęsiami tavo palikuonys. 13 Bet ir vergės sūnų padarysiu didele tauta, nes ir jis yra tavo palikuonis“.

14 Abraomas pakilo anksti rytą, paėmė šiek tiek duonos bei vandenmaišį ir padavė Hagarai. Užkėlęs juos jai ant pečių, drauge su vaiku ją išsiuntė. Išėjusi ji klajojo Beer-Šebos dykumoje.

15 Išsibaigus vandenmaišyje vandeniui, ji pasodino vaiką po vienu krūmu, 16 paėjėjo į šalį ir atsisėdo priešais atstu maždaug per lanko šūvį, sakydama: „Negaliu žiūrėti, kaip vaikas miršta“. Sėdėdama priešais, ji pravirko graudžiomis ašaromis.

17 Bet Dievas išgirdo berniuko verksmą, ir Dievo angelas iš dangaus pašaukė Hagarą, klausdamas: „Hagara, kas tau? Nebijok, nes Dievas išgirdo berniuko verksmą iš ten, kur jis yra. 18 Eikš, pakelk berniuką ir paimk jį už rankos, nes aš iš jo padarysiu didelę tautą“. 19 Tuomet Dievas atvėrė jai akis, ir ji pamatė vandens šaltinį. Nuėjusi prisėmė vandenmaišį vandens ir pagirdė berniuką.

20 Dievas buvo su berniuku, jam augant. Jis gyveno dykumoje ir tapo įgudęs lankininkas.

  
Išnašos:
1Pr 21,9-21,19: Šis pasakojimas apie Hagaros išvarymą yra iš Elohistinio šaltinio. Žr. Pr 16,5-14 tekstą apie Hagaros išvarymą, paimtą iš Jahvistinio šaltinio. Nors pasakojama apie tą patį įvykį, pasakojimai yra pernelyg skirtingi.
2Pr 21,22: Abimelechas atvyko drauge su kariuomenės vadu Fikolu, norėdamas priversti Abraomą, kad jis būtų nuolaidus.
3Pr 21,23: ... šioje vietoje: Beer-Šeboje (žr. 31-ąją eilutę). Abimelechas atkeliavo iš Geraros (žr. Pr 20,2), maždaug 48 km į vakarus nuo Beer-Šebos.
4Pr 21,31: Beer-Šeba: hebrajiškas vardas reiškia Septynių šaltinis, t. y. vieta, kurioje buvo septyni šuliniai, apie kuriuos daroma užuomina septynių ėriukų epizode (žr. 28-31 eilutes). Vardas gali būti suprastas ir kaip Priesaikos šaltinis.
5Pr 21,33: Dievas Amžinasis: hebrajiškai El-`Olam, t. y. Dievas – Tas, kuris yra amžinas. Vardas Dievybės priešizraelietiškoje Beer-Šebos šventovėje, bet Abraomo vartojamas tik kaip Jahvės – Viešpaties titulas. Žr. Iz 40,28.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 21