BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 22 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 17

 Pradžios knyga
  
 Apipjaustymo sandora
  
Pr 17

1 Kai Abramas buvo devyniasdešimt devynerių metų, VIEŠPATS pasirodė jam ir tarė: „Aš esu Dievas Visagalis.[i1] Eik mano keliu ir būk be priekaišto. 9 Dievas kalbėjo Abraomui: „O tu savo ruožtu laikysies mano sandoros, tu ir tavo palikuonys po tavęs per savo kartas. 10 Tokia yra mano sandora, kurios laikysies, tarp manęs ir tavęs ir tavo palikuonių po tavęs: kiekvienas vyriškis iš jūsų bus apipjaustytas. 15 Dievas kalbėjo Abraomui: „O savo žmonos Saros nebevadinsi Sarai,[i4] nes jos vardas Sara[i5]. 16 Aš ją palaiminsiu ir, be to, duosiu tau per ją sūnų. Aš ją laiminsiu, – ji duos pradžią tautoms, iš jos kils karaliai“. 17 Abraomas parpuolė veidu žemėn ir juokėsi,[i6] širdyje galvodamas: „Argi gali kūdikis gimti šimtamečiui seniui? Argi gali Sara, būdama devyniasdešimties metų, gimdyti? 18 Abraomas tad Dievui ir sakė: „O kad Išmaelis gyvuotų tavo malone!“ 19 O Dievas tarė: „O vis dėlto Sara pagimdys tau sūnų, ir tu pavadinsi jį Izaoku. Aš palaikysiu savo sandorą su juo kaip amžiną sandorą jo palikuonims. 20 Ir dėl Išmaelio tave išgirdau: tikėk manimi, laiminsiu jį, padarysiu jį be galo gausingą. Jis bus dvylikos vadų tėvas, – padarysiu iš jo didelę tautą. 21 Bet savo sandorą aš palaikysiu su Izaoku, kurį Sara tau pagimdys šiuo laiku kitais metais“. 22 Vos pabaigęs kalbėtis, Dievas nukilo nuo Abraomo.

  
Išnašos:
1Pr 17,1: Visagalis: hebrajiškai El-Šaddai, t. y. Dievas, Tas kalnų ... Turbūt Dievybės vardas, Abraomo atsineštas iš Mesopotamijos.
2Pr 17,5: Abram{as} ... Abraham{as}: du to paties vardo variantai. Abu reiškia: Tėvas išaukštintas. Intarpas ha aiškinamas kaip liaudies etimologija, paimta iš Ab-hamon-gojim, t. y. Tėvas daugybės tautų.
3Pr 17,5: Abram{as} ... Abraham{as}: du to paties vardo variantai. Abu reiškia: Tėvas išaukštintas. Intarpas ha aiškinamas kaip liaudies etimologija, paimta iš Ab-hamon-gojim, t. y. Tėvas daugybės tautų.
4Pr 17,15: Sarai ... Sara: du to paties vardo variantai. Abu reiškia: Princesė.
5Pr 17,15: Sarai ... Sara: du to paties vardo variantai. Abu reiškia: Princesė.
6Pr 17,17: ... juokėsi: hebrajiškai Izhaq, t. y. Izaoko vardas hebrajų kalba. Žr. Pr 18,12; 21,6.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 17