BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 26 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 14

 Pradžios knyga
  
Pr 14

18 O Salemo[i4] karalius Melchizedekas atnešė duonos ir vyno, – jis buvo Dievo Aukščiausiojo kunigas.

19 Jis palaimino Abramą, tardamas:

„Tepalaimina Abramą

Dievas Aukščiausiasis,[i5] dangaus ir žemės Kūrėjas!

20 Tebūna pašlovintas Dievas Aukščiausiasis,

kuris tau į rankas atidavė tavo priešus!“

Abramas[i6] jam davė nuo visko dešimtinę.

  
Išnašos:
1Pr 14,3: Druskos jūra: Mirties jūra, nūdien vadinama Negyvąja jūra.
2Pr 14,5-14,6: Penki karaliai žygiavo iš šiaurės į pietus per žemes rytuose nuo Jordano upės.
3Pr 14,13: Abramui hebrajui: Senajame Testamente iki pat paskutinių prieškristinių amžių žodis hebrajus yra tik kitataučių lūpose, o izraeliečiai jį vartoja tik kalbėdami su svetimtaučiais. Atrodo, kad žodis hebrajus buvo pravardė ir turėjo nemalonų atėjūno atspalvį. Turbūt šis pasakojimas apie Abramą hebrajų buvo paimtas ne iš izraeliečių šaltinių. Abraomas, karingas Palestinos šeichas, pasirodo kaip tikrai istoriškas pasaulinės istorijos asmuo.
4Pr 14,18: Salemas: įprasta Salemą tapatinti su Jeruzale (žr. Ps 76,3), tačiau hebrajiškasis tekstas to nepatvirtina. Vietoj melek Šalem – Salemo karalius – originale galėjo būti melek šelomo – karalius jo sąjungininkas (t.y. Sodomos karaliaus). Žyd 7,2 tekste Salemo karalius yra paaiškinamas kaip Taikos karalius. Melchizedekas: vardas – Mano karalius {yra} teisumas.
5Pr 14,19: Dievas Aukščiausiasis: El Eljon.
6Pr 14,20: Abramas jam davė... : pažodžiui jis jam davė. Abraomas yra sakinio veiksnys, nes dešimtinės buvo kunigams skirta dešimtoji dalis. Žr. Žyd 7,4-10.
7Pr 14,22: Abraomas vartoja kanaaniečių dievo El-Eljon vardą – Dievas, tas Aukščiausiasis – kaip priedėlį prie tikrojo Dievo – Jahvės.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 14