BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 13

 Pradžios knyga
  
 Lotas atsiskiria nuo Abraomo
  
Pr 13

1 Abramas drauge su žmona ir viskuo, ką turėjo, iš Egipto nusikėlė į Negebą. Kartu buvo ir Lotas. 2 Nūn Abramas turėjo labai daug galvijų, sidabro ir aukso. 3 Iš Negebo, vienur kitur sustodamas, jis nukeliavo iki pat Bet-Elio, tos vietos, kur iš pradžių buvo pasistatęs palapinę tarp Bet-Elio ir Ai, 4 – į vietą, kur anksčiau buvo padaręs aukurą. Čia Abramas vardu šaukėsi VIEŠPATIES. 5 Lotas, keliavęs kartu su Abramu, taip pat turėjo avių ir galvijų kaimenių bei palapinių. 6 O kraštas negalėjo jų abiejų, gyvenančių drauge, pakelti. Jų nuosavybė buvo tokia didelė, kad jie nebegalėjo liktis kartu. 7 Be to, vaidai kildavo tarp Abramo galvijų piemenų ir Loto galvijų piemenų. Krašte tuomet gyveno kanaaniečiai ir perizitai.

8 Abramas tada tarė Lotui: „Prašyčiau, kad nebūtų vaido tarp manęs ir tavęs ar tarp mano piemenų ir tavo piemenų, nes esame giminaičiai. 9 [i1]Argi ne visas kraštas prieš tave? Prašyčiau atsiskirti nuo manęs. Jei tu eisi į kairę, aš eisiu į dešinę, jei tu eisi į dešinę, aš eisiu į kairę“. 10 Lotas apsižvalgė aplinkui ir pamatė, kad Jordano lyguma iki pat Zoaro buvo gerai drėkinama, – visa kaip paties VIEŠPATIES sodas, kaip Egipto žemė.{Tai buvo prieš VIEŠPAČIUI sunaikinant Sodomą ir Gomorą.} 11 Lotas pasirinko visą Jordano lygumą ir nusikėlė rytų link. Taip jiedu ir atsiskyrė vienas nuo kito. 12 Abramas apsigyveno Kanaano krašte, o Lotas įsikūrė tarp Lygumos miestų, pastatydamas savo palapines prie Sodomos. 13 O Sodomos gyventojai buvo nedori ir labai nusidėję VIEŠPAČIUI.

14 Lotui atsiskyrus, VIEŠPATS tarė Abramui: „Nūn pakelk akis ir pasižiūrėk nuo vietos, kurioje stovi, į šiaurę ir į pietus, į rytus ir į vakarus, 15 nes visą kraštą, kurį matai, duosiu tau ir tavo palikuonims amžinai. 16 Padarysiu tavo palikuonis gausius tarsi žemės dulkes. Jei kas galėtų suskaityti žemės dulkes, tuomet ir tavo palikuonys galėtų būti suskaityti. 17 Pakilk, pereik išilgai ir skersai kraštą, nes jį tau duosiu“. 18 Abramas pajudino savo palapinę, nusikėlė gyventi prie Mamrės[i2] ąžuolų, arti Hebrono. Ten jis pastatė VIEŠPAČIUI aukurą.

  
Išnašos:
1Pr 13,9-13,11: Žemės pažadas, Dievo duotas Abraomui, priklausė nuo Loto – žmogaus nuosprendžio! Lotas, Moabo ir Amono tautų protėvis, pasirinko derlingąją Lygumos žemę prie Sodomos.
2Pr 13,18: Mamrė: Kanaano gyventojų šventa vieta. Ir nūdien čia didžiuojamasi senu Abraomo ąžuolu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 13