BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 12

 Pradžios knyga
  
 B. TIKĖJIMO PROTĖVIAI/ ABRAOMAS
  
Pr 12

Abraomo pašaukimas ir kelionė

1 VIEŠPATS tarė Abramui:

„Eik iš savo gimtojo krašto,

iš savo tėvo namų,

į kraštą, kurį tau parodysiu.

2 Padarysiu iš tavęs didelę tautą

ir tave palaiminsiu;

išaukštinsiu tavo vardą,

ir tu būsi palaiminimas.

3 Laiminsiu tave laiminančius

ir keiksiu tave keikiančius;

visos žemės gentys ras

tavyje palaiminimą“.[i1]

4 Abramas išėjo, kaip VIEŠPATS jam buvo paliepęs, ir Lotas ėjo su juo. Abramas buvo septyniasdešimt penkerių metų, kai paliko Haraną.

  
Išnašos:
1Pr 12,3: ... ras tavyje palaiminimą: Dievo pažadas hebrajų kalba turbūt turėjo sangrąžinę prasmę, būtent: ... laimins save per tave, t. y. laimindami save sakys: ... būk taip palaimintas, kaip Abraomas. Kadangi Naujajame Testamente šis Dievo pažadas yra suprantamas neveikiamąja prasme (žr. Apd 3,25; Gal 3,8), verčiant ... ras tavyje palaiminimą, norima apimti abi prasmes. Panašūs ir Dievo duoti palaiminimai Izaokui (Pr 26,4) ir Jokūbui (Pr 28,14).
2Pr 12,5: ... asmenis: vergus ir išlaikytinius, buvusius plačioje Abraomo ir Saros šeimynoje. Sarai: pažodžiui Mano princesė. Vėliau Sarai vardą Dievas pakeitė į Sara – Princesė. Žr. Pr 18,15. Tekste vartojame Sarai, o paaiškinimuose Sara.
3Pr 12,13: ... esi mano sesuo: nors Abraomo melą ir sunku pateisinti, šie jo žodžiai buvo pusė tiesos. Mat Sarai iš tikrųjų buvo Abraomo giminaitė, hebrajiškai sesuo. Žr. Pr 20,12. Be to, huritų visuomenėje, su kuria Abraomo klanas turėjo glaudžius ryšius Harane, vyrui buvo leista savo žmoną įteisinti kaip dukterį ir tuo suteikti jai daugiau pagarbos.
4Pr 12,16: ... kupranugarių: Artimuosiuose Rytuose prijaukintus kupranugarius imta naudoti tik II prieškristinio tūkstantmečio gale. Taigi kupranugariai, minimi tikėjimo protėvių laikais, regis, yra anachronizmas. Žr. Pr 24,11-64; 30,43; 31,17.34; 32,8. 16; 37,25.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 12