BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ozėjo knygaSkyrius: 2

 Ozėjo knyga
  
Oz 2

Viešpaties meilė savo tautai

16 Todėl dabar aš viliosiu ją, išvesiu ją į dykumą[i7]

ir prašnekinsiu jos širdį.

17 Ten jai atiduosiu jos vynuogynus,

o Achoro slėnį padarysiu vilties durimis.

Ten ji man atsilieps kaip savo jaunystės dienomis,

kaip tą dieną, kada išėjo iš Egipto žemės.

18 Tą dieną, – tai VIEŠPATIES žodis, – ji vadins mane „Mano vyras“, ji niekuomet nebevadins manęs „Mano Baalas“.[i8] 21 Paimsiu tave sau žmona[i9] amžinai, – tave sau žmona paimsiu teisumu ir teisingumu, ištikima meile ir gailestingumu. 22 Paimsiu tave sau žmona ištikimybe. Tuomet tu žinosi, kas yra VIEŠPATS.

  
Išnašos:
1Oz 2,1: Izraelio bausmė nėra baigminė, nes Dievas lanko su bausme savo tautą, kad išgelbėtų. Šios eilutės kalba apie Izraelio atkūrimą. Simboliškieji vardai dabar turi naują prasmę: Jezrėelis – Dievas sėja, Ammi – Mano tauta ir Rūhama – Ta, kurios pasigailėta.
2Oz 2,4: Viešpats kalba apie Izraelį, pasinaudodamas Ozėjo žmonos pavyzdžiu.
3Oz 2,5: ... nuogai aš ją išrengsiu: anuometinė raštija liudija, kad tai buvo įprastinis būdas nubausti žmonai už svetimavimą.
4Oz 2,7: ... meilužius: vietiniai kanaaniečių apvaisinimo dievai, kuriems neištikimieji izraeliečiai, nepaisydami Viešpaties, Sandoros Dievo, priskyrė žemės derlių (žr. 10-ąją eilutę).
5Oz 2,11-2,14: Viešpaties siųsto nederliaus tikslas parodyti Izraelio tautai jos kelių kvailystę.
6Oz 2,15: ... iškilmių dienas Baalams: Kanaano žemdirbių šventės su lytinėmis apeigomis įvairiuose alkuose Baalų ir Aštartės, žemės apvaisinimo dievų, garbei.
7Oz 2,16-2,17: Izraelio kelionė per dykumą yra Ozėjui Izraelio ištikimybės Sandoros Viešpačiui metas. O Kanaano žemdirbių kultūra ją suteršė. Žr. Jer 2,2-7; Am 5,25. Nenuostabu, kad Izraelio atkūrimą Ozėjas ir vaizduoja nauju įėjimu į Pažado Žemę.
8Oz 2,18: ... mano BaalasBaal reiškia {vedybinis}vyras, šeimininkas. Paprastai šiuo žodžiu moterys kreipdavosi į savo vyrus. Pranašas moko, kad jo reikia vengti kaip titulo Viešpačiui dėl jo ryšio su pagonių dievu Baalu. Turbūt šis titulas buvo plačiai vartojamas izraeliečių visuomenėje, nes nebuvo jaučiama didelio skirtumo tarp Sandoros Dievo garbinimo ir Baalo garbinimo.
9Oz 2,21-2,25: Viešpats dar kartą paims sau žmona Izraelio tautą. Atnaujintos tautos savybės, kuriomis Viešpats ją išpuoš, yra dovana sužadėtinei (žr. Pr 24,53). Teisumu ir teisingumu: abu žodžiai yra svarbūs Ozėjui, vartojami pasmerkti visuomenėje įsigalėjusiam neteisingumui ir pakrikusiai teisėtvarkai. Čia jie pabrėžia teisų ir teisingą elgesį. Ištikima meile: vienas iš būdingiausių pranašo Ozėjo žodžių. Ji reiškia reiklią meilę, kurios pagrindas yra bendrijos ryšiai. Čia ji siejama su Sandora tarp Dievo ir jo tautos: ištikimas abipusis palankumas – ištikimybė – veiksmas. Gailestingumas: hebrajiškas žodis yra rehem – įsčios ir raiškiai sieja Dievo pajautą savo tautai – žmogui – su motinišku rūpesčiu. Tuomet tu žinosi, kas yra Viešpats: ne atsajus, bet praktinis žinojimas, t. y. pripažinimas Dievo valios, nuoširdus paklusnumas jo įstatymui. Ir šis žodis yra perdėm būdingas Ozėjui (žr. Oz 4,1; 5,4; 6,3.6) .
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 2