BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ozėjo knygaSkyrius: 11

 Ozėjo knyga
  
Oz 11

Dievas myli savo maištaujančią tautą

1 Kai Izraelis buvo vaikas, aš jį pamilau

ir iš Egipto[i1] pašaukiau savo sūnų.

2 Kuo daugiau juos šaukiau,

tuo labiau jie traukėsi nuo manęs, aukodami Baalams

ir degindami smilkalus stabams.

3 Aš pats mokiau Efraimą vaikščioti,

savo rankose juos nešiojau, tačiau jie nepripažino,

kad aš jais rūpinausi.

4 Siejau juos su savimi pajautų saitais, meilės ryšiais.[i2]

Buvau jiems kaip tie,

kurie glaudžia kūdikius prie skruosto.

Nusileidau ligi jų, kad juos pamaitinčiau.

Aš esu Dievas, o ne žmogus!

8 Efraimai, kaip galiu tave atmesti?

Izraeli, kaip galiu tave apleisti?

Negi galiu padaryti tave kaip Admą

ar pasielgti su tavimi kaip su Zebojimais?[i3]

Mano širdis neleidžia man to padaryti!

Mano gailestingumas tau yra per stiprus!

9 Nebausiu tavęs degančiu įniršiu, nebenaikinsiu Efraimo,

nes aš esu Dievas, o ne žmogus, – Šventasis tarp jūsų, –

su pykčiu neateisiu.

  
Išnašos:
1Oz 11,1: ... iš Egipto: Ozėjas, kaip ir daugelis pranašų, Izraelio pradžią susieja su Moze ir Išėjimo iš Egipto įvykiu. Mt 2,15 susieja šį tekstą su Kūdikio Jėzaus grįžimu iš Egipto.
2Oz 11,4: Siejau juos ... meilės ryšiais: ne prievarta, bet patraukdamas prie savęs gerumu ir meile.
3Oz 11,8: Adma ... Zebojimai: miestai, sunaikinti drauge su Sodoma ir Gomora (žr. Įst 29,22).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 11