BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ozėjo knygaSkyrius: 10

 Ozėjo knyga
  
 Izraelio stabų sunaikinimas
  
Oz 10

1 Izraelis vešlus vynmedis,

jo vaisiai kaip ir jis pats.

Kuo gausiau turėjo vaisių,

tuo daugiau jis statė aukurų;

kuo geresnis buvo jo krašto derlius,

tuo daugiau jis pasistatė šventųjų stulpų.[i1]

2 Jų širdis melaginga, –

dabar jie turi kentėti už savo kaltę.

VIEŠPATS sugriaus jų aukurus

ir sunaikins jų šventuosius stulpus.

3 Iš tikro jie dabar sakys: „Neturime karaliaus,

kadangi mes nebijome VIEŠPATIES, –

o karalius – ką gera galėtų mums padaryti?“

4 Jie švaistosi pažadais,

tuščiomis priesaikomis sudaro sutartis, –

teisingumas[i2] pavirsta

nuodingomis piktžolėmis suartame lauke!

5 Samarijos gyventojai dreba

dėl Bet-Aveno veršio.[i3]

Ten žmonės jo liūdi,

stabmeldžiai kunigai jo rauda, –

dėl jo garbės, nes iš ten jį išgabeno.

6 Ir jis bus nugabentas į Asiriją

kaip dovana didžiajam karaliui.

Gėda apims Efraimą,

Izraelis bus sugėdintas dėl savo stabo.

7 Samarijos karalius prapuls

kaip medžio skiedra, plūduriuodama vandenyse.

8 Bus sunaikintos Aveno alkvietės – Izraelio nuodėmė,

erškėčiais ir usnimis apaugs jų aukurai.

Tuomet jie sakys kalnams: „Paslėpkite mus!“

ir kalvoms: „Griūkite ant mūsų!“

9 Nuo Gibeos dienų nusidedi, Izraeli, – ten jie apsisprendė!

Ar neužklups karas Gibeoje?

10 Ateinu pas nusikaltėlius jų nubausti, –

bus sutelktos prieš juos tautos,

kai jie bus baudžiami už jų dvigubą kaltę.[i4]

11 Efraimas tapo prijaukinta telyčia, mėgstanti kulti javus.

Bet aš uždėsiu jungą ant jos gražaus kaklo, –

priversiu Efraimą plėšti dirvoną. Judas turi arti,

Jokūbas turi pats sau akėti!

12 Sėkite sau teisumą,

pjaukite ištikimos meilės derlių, plėškite sau dirvoną,

nes jau metas ieškoti VIEŠPATIES,

kad jis ateitų ir apšviestų juos teisumu.

13 Arėte nedorumą, pjovėte neteisingumą,

valgėte melo vaisius.

Kadangi pasitikėjai savo galybe

ir savo galiūnų daugybe,

14 todėl karo dundesys kils prieš tavo tautą.

Visos tavo tvirtovės bus sunaikintos,

kaip Šalmanas[i5] kad sunaikino mūšio dieną Bet-Arbelį,

kai motinos buvo kapojamos drauge su kūdikiais.

15 Taip bus pasielgta su jumis, Bet-Eli,

už jūsų didelį nedorumą. Auštant žus Izraelio karalius.

  
Išnašos:
1Oz 10,1: ... šventųjų stulpų: žr. Oz 4,15 paaiškinimą.
2Oz 10,4: ... teisingumas pavirsta nuodingomis piktžolėmis: teismai, kadaise buvę teisumo ramstis visuomenėje, neteisingų teisėjų rankose tapo priespaudos įrankiu. Žr. Am 6,13.
3Oz 10,5: ... Bet-Aveno veršio: žr. Oz 4,15; 8,4-6 paaiškinimus.
4Oz 10,10: ... dvigubą kaltę: turbūt smurtas, aprašytas Ts 19, laikomas dvigubu nusikaltimu, t. y. svetimavimo ir žmogžudystės kalte. Be to, pranašo Ozėjo pranašystės fone monarchijos įsteigimas (žr. 1 Sam 10,23-24) ir stabų garbinimas buvo dviguba Šiaurinės karalystės – Izraelio – kaltė.
5Oz 10,14: ... kaip Šalmanas ... sunaikino ... Bet-Arbelį: užuomina apie invaziją, kuri nėra minima Šventajame Rašte. Šalmanas turbūt buvo Moabo karalius, kurį mini Tiglat-Pilesero įrašas. Šventajame Rašte minima net keletas Bet-Arbelių Palestinoje. Čia minimas Bet-Arbelis turbūt buvo Transjordanijoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 10