BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 20

 Evangelija pagal Matą
  
Mt 20

Trečiasis įspėjimas apie kančią ir prisikėlimą

17 Prieš išvykdamas į Jeruzalę Jėzus pasiėmė skyrium dvylika mokinių ir kelyje kalbėjo jiems: 18 „Štai keliaujame į Jeruzalę, ir Žmogaus Sūnus bus atiduotas aukštiesiems kunigams bei Rašto aiškintojams. Jie pasmerks jį mirti, 19 atiduos pagonims tyčiotis, nuplakti ir nukryžiuoti, bet trečią dieną jis prisikels“.

Jokūbo ir Jono motinos prašymas

20 Tuomet prie Jėzaus prisiartino Zebediejaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir, parpuolusi prie jo kojų, norėjo kažko prašyti. 21 Jėzus paklausė: „Ko nori?“ Toji atsakė: „Sakyk, kad šitie abu mano sūnūs tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje“. 22 Jėzus atsakė: „Nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę,[i3] kurią aš gersiu?“ Jie atsakė: „Galime“. 23 Tuomet jis tarė: „Mano taurę, tiesa, jūs gersite, bet sėdėti mano dešinėje ar kairėje – ne mano reikalas jums duoti; tai bus tiems, kuriems mano Tėvo paskirta“. 24 Tai išgirdę, kiti dešimt mokinių supyko ant tų brolių.

Vadovai – tarnai

25 O Jėzus, pasivadinęs juos pas save, tarė: „Jūs žinote, kad tautų valdovai engia tautas ir didžiūnai rodo joms savo galią. 26 Tarp jūsų to nebus. Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas, 27 ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. 28 Žmogaus Sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“.

  
Išnašos:
1Mt 20,1-20,6: Dievo sprendimai absoliučiai skiriasi nuo įprastinių žmogiškųjų apskaičiavimų. Šiame palyginime Dievo gerumas pranoksta jo teisingumą, tačiau jo nepažeidžia. Dievo malonė, jo dovanos gali būti visiškai nenupelnytos ir net nesuprantamos.
2Mt 20,3-20,6: Senovėje valandas skaičiuodavo nuo ryto iki vakaro: dienos pradžia – mūsų 6 val. ryto, 3 val. – mūsų 9 val., 6 – mūsų 12, 9 – mūsų 15, 11 – mūsų 17 ir dienos pabaiga – mūsų 18 val. Palestina arčiau pusiaujo, ten mažiau svyruoja dienos ilgumas žiemą ir vasarą negu pas mus, todėl 6 val.apytikriai atitikdavo saulėtekį, 18 val. – saulėlydį. Nakties laikas buvo dalijamas į keturias sargybas po tris valandas: I 18-21 val., II 21-24, III 0-3 ir IV 3-6 val. Denaras – įprastinis atlyginimas už vienos dienos darbą.
3Mt 20,22: Gerti taurę Biblijos kalba reiškia kentėti.
  
Paralelinės vietos:
Mt 20,17-19: Mk 10,32-34;Lk 18,31-33;
Mt 20,20-24: Mk 10,35-40;
Mt 20,25-28: Mk 9,35; 10,41-45;Lk 22,25-27;
Mt 20,29-34: Mk 10,40-52;Lk 18,35-41;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 20