BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 15

 Evangelija pagal Matą
  
Mt 15

Ginčas dėl papročių

1 Kartą prie Jėzaus prisiartino Rašto aiškintojų[i1] ir fariziejų iš Jeruzalės ir paklausė: 2 „Kodėl tavo mokiniai laužo prosenių paprotį? Jie prieš valgį nesimazgoja rankų“.[i2]

Tikrasis švarumas

10 Paskui, sušaukęs minią, jis kalbėjo: „Klausykite ir supraskite! 11 Ne kas patenka į burną, suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų“.[i4]

12 Tuomet priėję mokiniai pranešė: „Ar žinai, kad fariziejai pasipiktino išgirdę tuos žodžius?“ 13 Jis atsakė: „Kiekvienas augalas, kurio nesodino mano dangiškasis Tėvas, bus išrautas. 14 Palikite juos: jie akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris“.

  
Išnašos:
1Mt 15,1: Rašto aiškintojai – žr. Žodynėlį.
2Mt 15,2: Tai apeiginis rankų mazgojimas, įsakytas žodinės tradicijos.
3Mt 15,4-15,6: Rašto aiškintojai mokė, kad galima skirti kaip auką šventyklai (hebr. korban), ką reiktų atiduoti tėvams, ir tuo būdu juos nuskriausti, nepagerbti (IV Dievo įsakymas Gerbk... reiškia ir išlaikyk...). Tuo turtu savininkas ir toliau naudodavosi, tik nebegalėdavo perleisti kitiems.
4Mt 15,11: Žydai skirstydavo valgius ir įvairius daiktus į švarius ir nešvarius. Paliesti ir vartoti šiuos pastaruosius buvo laikoma nuodėme. Jėzus nurodo, kad veiksmą gerą ar blogą daro ne daiktai, o žmogaus valia. Kas išeina iš širdies reiškia žmogaus valios sprendimus, kurie lemia veiksmo dorumą ar nedorumą. Pavyzdžiui, vagystės atveju nusikalstama ne rankomis, bet valios sprendimu pažeisti kitų asmenų ir visuomenės nuosavybę.
5Mt 15,21: Tyras ir Sidonas čia turi ir teologinę prasmę. Tai užuomina į pagonių kraštų visumą, kuri taps Dievo karalystės dalimi.
6Mt 15,34: Palestinoje anuomet valgydavo miežinę duoną, iškeptą plokščiais kepalėliais ant įkaitintų akmenų.
  
Paralelinės vietos:
Mt 15,1-9: Mk 7,1-13;
Mt 15,10-20: Mk 7,14-23;Lk 6,39;
Mt 15,21-28: Mk 7,24-30;
Mt 15,29-39: Mk 8,1-10;Mt 14,13-21;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 15