BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 4

 Evangelija pagal Morkų
  
Mk 4

Palyginimas su žibintu

21 Jėzus jiems dar sakė: „Argi žiburys atnešamas pakišti po indu ar po lova? Argi ne įstatyti į žibintuvą?! 22 Juk nėra nieko slapta, kas neturėtų būti atidengta, ir nieko paslėpta, kas neišeitų aikštėn. 23 Jei kas turi ausis klausyti – teklauso!“

Palyginimas su saiku

24 Jis taip pat jiems sakė: „Įsidėmėkite, ką girdite: kokiu saiku seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta ir dar pridėta. 25 Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką turi“.[i3]

  
Išnašos:
1Mk 4,12: Šioje vietoje Izaijo pranašystės citata pateikiama sutrumpinta; kad ją teisingai suprastume, reikia žiūrėti Mt 13,13-15. Būtent klausytojai patys sukietino savo širdis, kad neišgirstų, nesuprastų, neatsiverstų ir nebūtų išgelbėti
2Mk 4,13: ir t. Tekstas neslepia, kad apaštalai dažnai nesuprasdavo Jėzaus žodžių ir veiksmų. Tai labai svarbus faktas, rodantis evangelijų objektyvumą. Šia prasme itin nešališkas Morkus: plg. 6,52; 7,18; 8,17-18. 21. 33; 9,10. 32; 10,38.
3Mk 4,25: Tai vienas iš daugelio Jėzaus paradoksų; plg. Mt 25,29 ir paaiškinimą.
  
Paralelinės vietos:
Mk 4,1-9: Mt 13,1-9;Lk 8,4-8;
Mk 4,10-12: Mt 13,10-15;Lk 8,9-10;
Mk 4,13-20: Mt 13,18-23;Lk 8,11-15;
Mk 4,21-23: Lk 8,16-17;Mt 5,16; 10,26;
Mk 4,24-25: Mt 7,2; 13,12;Lk 6,38; 8,18;
Mk 4,30-32: Mt 13,31-32;Lk 13,18-19;
Mk 4,33-34: Mt 13,34-35;
Mk 4,35-41: Mt 8,18.23-27;Lk 8,22-25;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 4