BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 11

 Evangelija pagal Morkų
  
 JĖZAUS VEIKLA JERUZALĖJE
  
Mk 11

Mesijo įžengimas į Jeruzalę

1 Prisiartinęs prie Jeruzalės pro Betfagę ir Betaniją, ties Alyvų kalnu, Jėzus pasiuntė du savo mokinius, 2 tardamas: „Eikite į kaimą, kurį matote, ir, vos įžengę į jį, rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar niekas iš žmonių nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite.[i1] 3 Jeigu kas nors paklaustų: 'Ką čia darote?', atsakykite: 'Jo reikia Viešpačiui; jis netrukus jį sugrąžins'“. 4 Nuėję jiedu rado pakelėje asilaitį, pririštą prie vartų, ir atrišo jį. 5 Kai kurie iš ten stovinčių klausė: „Ką jūs darote, kam tą asilaitį atrišate?“ 6 O jie atsakė, kaip Jėzus buvo jiems liepęs, ir tie leido jį vestis. 7 Jie atveda asilaitį pas Jėzų, apdengia jį savo apsiaustais, ir Jėzus užsėda ant jo. 8 Daugybė žmonių tiesė ant kelio savo drabužius, kiti klojo žalias šakeles, nukirstas laukuose.[i2] 9 Priekyje ir iš paskos einantys šaukė:

„Osana!

10 Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!

Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei!

Osana aukštybėse!“

  
Išnašos:
1Mk 11,2: Kulto reikalui tegalėjo tarnauti gyvuliai, dar nenešioję jokių kitų krovinių.
2Mk 11,8-11,10: : Jėzaus elgesys ir žmonių šauksmai: Šlovė besiartinančiai Dovydo karalystei rodo, jog jis ir jie šį įžengimą laiko oficialiu Mesijo įžengimu į šalies sostinę. Jeruzaliečiai ir maldininkai laukia Mesijo – galingo tėvynės išvaduotojo, o jis ateina nuolankus, pasirengęs atiduoti savo gyvybę už žmonių sielas.
3Mk 11,25: Tik kai kuriuose rankraščiuose: O jei jūs neatleisite, nė jūsų Tėvas danguje neatleis jūsų nusižengimų (plg. Mt 6,15).
  
Paralelinės vietos:
Mk 11,1-11: Mt 21,1-11;Lk 19,28-38;Jn 12,12-16;
Mk 11,12-14: Mt 21,18-19;
Mk 11,15-19: Mt 21,12-17;Lk 19,45-48;Jn 2,14-16;
Mk 11,20-25: Mt 21,20-22; 5,23-24; 6,14-15;
Mk 11,27-33: Mt 21,23-27;Lk 20,1-8;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 11