BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal LukąSkyrius: 6

 Evangelija pagal Luką
  
Lk 6

Pagydymas šabo dieną

6 Kitą šabo dieną jis nuėjo į sinagogą ir mokė. Ten buvo žmogus, kurio dešinė ranka buvo padžiūvusi. 7 Rašto aiškintojai ir fariziejai stebėjo, ar jis gydys šabo dieną, kad rastų kuo jį kaltinti. 8 Bet jis išskaitė jų mintis ir tarė vyrui su padžiūvusia ranka: „Kelkis ir stok į vidurį“. Tasai atsistojo. 9 Tuomet Jėzus paklausė juos: „Aš klausiu jus, ar per šabą leistina gera daryti, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar žudyti?“ 10 Ir, apžvelgęs visus aplinkui, jis tarė tam žmogui: „Ištiesk savo ranką!“ Tas ištiesė, ir ranka atgijo. 11 O jie baisiai įniršo ir tarėsi, ką Jėzui padaryti.

  
Išnašos:
1Lk 6,3-6,4: Žr. 1 Sam 21,1-6.
2Lk 6,15: Uoliuoju – matyt, šitas Simonas buvo priklausęs vad. zelotų (uoliųjų) sektai.
3Lk 6,16: Jokūbo sūnus Judas yra Mt 10,3 Tadas.
4Lk 6,20-6,26: Labiau pabrėžiama gyvenimo situacija, Mt 5,3-12 – vidinis nusistatymas.
  
Paralelinės vietos:
Lk 6,1-5: Mt 12,1-8;Mk 2,23-28;
Lk 6,6-11: Mt 12,9-14;Mk 3,1-6;
Lk 6,12-16: Mt 10,1-4;Mk 3,13-19;
Lk 6,17-19: Mt 4,24-25;Mk 3,7-12;
Lk 6,20-23: Mt 5,1-12;
Lk 6,36-38: Mt 7,1-2;Mk 4,24;
Lk 6,39-45: Mt 10,24-25; 12,33-35; 7,3-5.16-18;
Lk 6,46-49: Mt 7,21-27;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal LukąSkyrius: 6