BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal LukąSkyrius: 18

 Evangelija pagal Luką
  
Lk 18

Fariziejaus ir muitininko maldos

9 Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: 10 „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. 11 Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: 'Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas. 12 Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju'.[i4] 13 O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: 'Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!' 14 Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.

  
Išnašos:
1Lk 18,5: Kiti verčia: apginsiu jos teises, kad be galo manęs nekvaršintų.
2Lk 18,7: Ir delstų jiems padėti arba: kol jis delsia juos išklausyti.
3Lk 18,8: Ar ... beras– plg. Mt 24,12, kur kalbama, jog daugelio meilė atšals sunkių išbandymų metu.
4Lk 18,12: Fariziejus manosi tapęs teisus vien savo maldingomis praktikomis, jis nieko nelaukia iš Dievo.
  
Paralelinės vietos:
Lk 18,15-17: Mt 19,13-15;Mk 10,13-16;Lk 9,47-48;
Lk 18,18-23: Mt 19,16-22;Mk 10,17-22;
Lk 18,24-27: Mt 19,23-26;Mk 10,23-27;
Lk 18,28-30: Mt 19,27-29;Mk 10,28-30;
Lk 18,31-34: Mt 20,17-19;Mk 10,32-34;
Lk 18,35-43: Mt 20,29-34;Mk 10,46-52;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal LukąSkyrius: 18