BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal LukąSkyrius: 18

 Evangelija pagal Luką
  
Lk 18

Jericho neregys

35 Kai Jėzus prisiartino prie Jericho, šalia kelio sėdėjo neregys elgeta. 36 Išgirdęs praeinančią minią, jis paklausė, kas tai būtų. 37 Jam pasakė, jog praeinąs Jėzus Nazarietis. 38 Tuomet neregys ėmė šaukti: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ 39 Ėję priešakyje draudė jį, kad tylėtų, bet tas dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ 40 Jėzus sustojo ir liepė jį atvesti. Jam prisiartinus, Jėzus paklausė: 41 „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ 42 Šis atsakė: „Viešpatie, kad praregėčiau!“ Jėzus tarė: „Regėk! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. 43 Tas bemat praregėjo ir nulydėjo jį, garbindamas Dievą. Tai matydami, visi žmonės šlovino Dievą.

  
Išnašos:
1Lk 18,5: Kiti verčia: apginsiu jos teises, kad be galo manęs nekvaršintų.
2Lk 18,7: Ir delstų jiems padėti arba: kol jis delsia juos išklausyti.
3Lk 18,8: Ar ... beras– plg. Mt 24,12, kur kalbama, jog daugelio meilė atšals sunkių išbandymų metu.
4Lk 18,12: Fariziejus manosi tapęs teisus vien savo maldingomis praktikomis, jis nieko nelaukia iš Dievo.
  
Paralelinės vietos:
Lk 18,15-17: Mt 19,13-15;Mk 10,13-16;Lk 9,47-48;
Lk 18,18-23: Mt 19,16-22;Mk 10,17-22;
Lk 18,24-27: Mt 19,23-26;Mk 10,23-27;
Lk 18,28-30: Mt 19,27-29;Mk 10,28-30;
Lk 18,31-34: Mt 20,17-19;Mk 10,32-34;
Lk 18,35-43: Mt 20,29-34;Mk 10,46-52;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal LukąSkyrius: 18