BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal LukąSkyrius: 18

 Evangelija pagal Luką
  
Lk 18

Įkyrios prašytojos palyginimas

1 Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. 2 Jis pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. 3 Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: 'Apgink mane nuo skriaudiko!' 4 Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: 'Nors aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, 5 vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad, ko gero, ji manęs neapkultų'“.[i1] 6 Ir Viešpats pridūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. 7 Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?![i2] 8 Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras[i3] žemėje tikėjimą?“

  
Išnašos:
1Lk 18,5: Kiti verčia: apginsiu jos teises, kad be galo manęs nekvaršintų.
2Lk 18,7: Ir delstų jiems padėti arba: kol jis delsia juos išklausyti.
3Lk 18,8: Ar ... beras– plg. Mt 24,12, kur kalbama, jog daugelio meilė atšals sunkių išbandymų metu.
4Lk 18,12: Fariziejus manosi tapęs teisus vien savo maldingomis praktikomis, jis nieko nelaukia iš Dievo.
  
Paralelinės vietos:
Lk 18,15-17: Mt 19,13-15;Mk 10,13-16;Lk 9,47-48;
Lk 18,18-23: Mt 19,16-22;Mk 10,17-22;
Lk 18,24-27: Mt 19,23-26;Mk 10,23-27;
Lk 18,28-30: Mt 19,27-29;Mk 10,28-30;
Lk 18,31-34: Mt 20,17-19;Mk 10,32-34;
Lk 18,35-43: Mt 20,29-34;Mk 10,46-52;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal LukąSkyrius: 18