BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal LukąSkyrius: 16

 Evangelija pagal Luką
  
Lk 16

Turtas – tik priemonė

9 „Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių su apgaulinga Mamona,[i5] kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes. 10 Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose. 11 Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą Mamoną, tai kas patikės jums tikrąsias gėrybes?![i6] 12 Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?!“

Dievas ir pinigas

13 „Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai“.

14 Visa tai girdėjo godūs pinigų fariziejai ir šaipėsi iš Jėzaus. 15 O jis pasakė jiems: „Jūs žmonių akivaizdoje dedatės teisuoliais, bet Dievas mato jūsų širdis. Kas žmonėms atrodo prakilnu, Dievo akivaizdoje bjauru“.

  
Išnašos:
1Lk 16,3: Kasti – žemę, dirbti parsisamdžius.
2Lk 16,6: Statinė – 36 litrai.
3Lk 16,7: Saikas – 525 litrai.
4Lk 16,8: Pagyrė – pripažino gudrumą, bet negyrė paties suktumo. Tai aiškiai matyti iš neigiamo Kristaus atsiliepimo apie šio pasaulio vaikus.
5Lk 16,9: Pinigas (Mamona) vadinamas nešvariu, nes dėl jo vyksta daug piktadarybių. Pinigai – galvažudžiai, sako patarlė. Kristus moko juos sunaudoti geriems darbams, už kuriuos gausime vietą amžinosios laimės buveinėje.
6Lk 16,11: Jei, tvarkydamas menkavertį šios žemės turtą – svetimą dalyką, – nepasirodei ištikimas Dievui, argi sulauksi iš jo didžiųjų, dvasinių vertybių, kurios tikrai tinka žmogui?!
7Lk 16,16: ir 17,1-10 – labai charakteringi Jėzaus posakiai (logijos – žr. Įvadą į Naująjį Testamentą).
8Lk 16,21: Kai kuriuose rankraščiuose: ... trupiniais nuo turtuolio stalo, bet jam niekas jų nedavė, ir tik šunes atbėgę ...
9Lk 16,31: Fariziejai neatsivertė pamatę Jėzaus prikeltą Lozorių, Marijos ir Mortos brolį (Jn 12,10); aukštieji kunigai papirko sargybinius, kad meluotų apie Jėzaus prisikėlimą (Mt 28,11-15). Tai vis pavyzdžiai atkaklaus priešinimosi tiesai – vienos iš nuodėmių Šventajai Dvasiai, apie kurias Jėzus sakė, kad jos neatleidžiamos (Mk 3,29).
  
Paralelinės vietos:
Lk 16,13-15: Mt 6,24;
Lk 16,16-18: Mt 11,12-13; 5,18.32; 19,9;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal LukąSkyrius: 16