BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Kunigų knygaSkyrius: 23

 Kunigų knyga
  
Kun 23

Metinių švenčių apeigos. Šabo diena

1 [i1]VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas:

Perėjimo ir Neraugintos duonos iškilmės

4 Šios tat yra VIEŠPATIES nustatytos iškilmės, šventosios sueigos, kurias švęsite joms paskirtu metu. 5 Pirmąjį mėnesį, keturioliktą mėnesio dieną, temstant, bus Perėjimo atnaša VIEŠPAČIUI, 6 o to paties mėnesio penkioliktą dieną yra Neraugintos duonos iškilmės VIEŠPAČIUI. Septynias dienas valgysite neraugintą duoną. 7 Pirmąją dieną turėsite šventą sueigą ir nedirbsite savo užsiėmimų darbo. 8 Per septynias dienas atnašausite VIEŠPATIES ugnies atnašas; septintąją dieną bus šventa sueiga; nedirbsite savo užsiėmimų darbo'“.

Pirmienų pėdo šventimas

9 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 10 „Kalbėk izraeliečiams ir sakyk jiems: 'Kai jūs ateisite į kraštą, kurį aš jums duodu, ir nuimsite jo derlių, atnešite jūsų pjūties pirmienų pėdą kunigui. 11 Jis pakylės pėdą VIEŠPATIES akivaizdoje, kad būtumėte jam mieli. Dieną po šabo kunigas jį pakylės.

Savaičių iškilmės

15 „O nuo dienos po šabo, – nuo dienos, kurią atnešėte savo pakylėjimo atnašos pėdą, – atskaičiuokite septynias savaites. Jos turi būti pilnos: 16 turite skaičiuoti lig dienos po septintojo šabo – penkiasdešimt dienų.[i3] Tada atnešite VIEŠPAČIUI naujo derliaus grūdų atnašą.[i4] 27 „Bet šio mėnesio dešimtą dieną yra Permaldavimo diena. Ji bus jums šventa sueiga: pasninkausite ir aukosite VIEŠPATIES ugnies atnašą. 34 „Taip kalbėk izraeliečiams: 'Šio septintojo mėnesio penkioliktą dieną yra VIEŠPAČIUI skirtos Palapinių iškilmės,[i5] kurios tęsis septynias dienas. 35 Pirmoji diena bus šventoji sueiga; nedirbsite savo užsiėmimų darbo. 36 Per septynias dienas aukosite VIEŠPATIES ugnies atnašas. Aštuntą dieną švęsite šventą sueigą ir aukosite VIEŠPATIES ugnies atnašas. Tai yra iškilmingas susirinkimas; nedirbsite savo užsiėmimų darbo.

37 Šios yra VIEŠPATIES nustatytos iškilmės, kurias švęsite kaip šventųjų sueigų metą aukoti VIEŠPAČIUI ugnies atnašas, – deginamąsias aukas ir javų atnašas, aukas ir liejamąsias atnašas, kiekvieną jai nustatytą dieną, –

  
Išnašos:
1Kun 23,1: Šis skyrius apima šventąjį Sandoros tautos kalendorių. Žr. Iš 23,14-17; 34,18-24; Įst 16,1-17.
2Kun 23,14: ... nevalgysite nei duonos ... : keptos iš naujojo derliaus miltų. Atnaša Dievui derlius turėjo būti pašventintas žmonių naudojimui.
3Kun 23,16: ... penkiasdešimt dienų: iš čia Septynių savaičių, arba Savaičių šventė (žr. Sk 28,26; Įst 16,10; Tob 2,11). Lietuviškai: Sekminės.
4Kun 23,16: ... naujojo derliaus grūdų atnašą: šviežių grūdų miltų. Sekminės buvo padėkos šventė, nuėmus javų derlių. Pjūtis prasidėdavo po Perėjimo – Velykų šventės. Vėliau Sekminės tapo švente Įstatymo davimui ant Sinajaus kalno paminėti.
5Kun 23,34: ... Palapinių iškilmės: džiaugsminga vynuogių ir vaisių nurinkimo šventė. Žr. Įst 16,13-15. Per septynias dienas izraeliečiai gyvendavo lapinėse pastogėse, pastatytose ant namų stogų ar gatvėse, minėdami savo protėvių ir pramočių klajones dykumoje.
6Kun 23,40: ... hadar{o} medžio vaisių: spėjama, kad tai buvo citrono medžio šakos, naudojamos būdelėms, arba pastogėms, kuriose žmonės gyvendavo šventės metu, pastatyti. Žr. Neh 8,15.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 23