BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Kunigų knygaSkyrius: 19

 Kunigų knyga
  
 Įvairios elgesio taisyklės
  
Kun 19

1 [i1]VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2 [i2]„Kalbėk visai izraeliečių bendrijai ir sakyk jiems: 'Būkite šventi, nes aš, VIEŠPATS, jūsų Dievas, esu šventas. 17 Nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui. Nors tektų savo artimą ir pabarti, neužsitrauk per jį nuodėmės. 18 Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš savo tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį: [i3]aš esu VIEŠPATS.

19 Laikysitės mano įstatų. Nekergsi savo galvijų su kita rūšimi; nesėsi savo dirvoje dviejų sėklų rūšių; nenešiosi drabužio, pasiūto iš dviejų audeklų.

  
Išnašos:
1Kun 19,1-19,37: Šis skyrius apima glaudų derinį kulto ir etinių pareigų, kurių ištaka yra Dešimt Dievo įsakymų (žr. 9-10, 13-16 eilutes).
2Kun 19,2: Viso apeiginio Šventumo teisyno vedamoji mintis.
3Kun 19,18: ... mylėsi savo artimą kaip save patį: Jėzus cituoja šį įsaką kaip antrą iš dviejų svarbiausių Dievo įsakymų. Žr. Mt 22,39; Mk 12,31. Nors šiame kontekste žodis artimas ženklina tautiečius, Jėzus jo prasmę praplečia, apimdamas visus žmones, net ir priešus. Žr. Lk 10,29-37; Mt 5,43-47.
4Kun 19,20-19,22: Šis įsakas, rodos, nėra savo tikrame kontekste. Turbūt jis iš pradžių buvo skaitomas po Kun 20,12 teksto. Moteris vergė ... : užuomina apie atvejį Iš 21,7-11 tekste.
5Kun 19,23-19,25: ... laikysite jų vaisius esant tarsi neapipjaustytus: t. y. uždraustus valgyti. Panašiai kaip naujagimis berniukas, taip ir naujai pasodintas vaismedis buvo laikomas nešvariu, kol nebuvo apipjaustytas atnašaujant Viešpačiui vaisius, užaugusius ant jo ketvirtaisiais metais.
6Kun 19,27-19,28: Tokie buvo kanaaniečių gedulo papročiai. Jie buvo draudžiami izraeliečiams, bet ypač kunigams. Žr. Kun 21,5.
7Kun 19,29: ... neišniekink savo dukters ... nepadaryk jos kekše: neleisk savo dukteriai dalyvauti garbinant pagonių dievus lytinėmis apeigomis.
8Kun 19,29: ... kekšystė: lytinės apeigos garbinant pagonių stabus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 19