BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Kunigų knygaSkyrius: 18

 Kunigų knyga
  
 Lyties šventumas
  
Kun 18

1 [i1]VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2 „Kalbėk izraeliečiams ir sakyk jiems: 'Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. 3 Nesielgsite, kaip elgiamasi Egipto žemėje, kur gyvenote, ir nesielgsite, kaip elgiamasi Kanaano krašte, į kurį jus vedu. Jūs negyvensite pagal jų įstatus. 4 Vykdysite tik mano įsakus ir ištikimai laikysitės mano įstatų: aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. 5 Laikysitės mano įstatų ir įsakų, – žmogus, stengdamasis juos vykdyti, yra gyvas: aš esu VIEŠPATS.

6 [i2]Nė vienas iš jūsų nesueis su artima giminaite atidengti nuogumo: aš esu VIEŠPATS. 7 Savo tėvo nuogumo – tai yra savo motinos nuogumo – neatidengsi, ji yra tavo motina, jos nuogumo neatidengsi. 8 Neatidengsi savo tėvo žmonos nuogumo; tai yra tavo tėvo nuogumas. 9 Neatidengsi nuogumo savo sesers, tavo tėvo dukters ar tavo motinos dukters, ar ji būtų gimusi šeimoje, ar gimusi kitur. 10 Neatidengsi nuogumo savo sūnaus dukters ar savo dukters dukters, nes jų nuogumas yra tavo paties nuogumas. 11 Neatidengsi nuogumo savo pamotės dukters, gimusios iš tavo tėvo, nes ji yra tavo sesuo. 12 Neatidengsi nuogumo savo tėvo sesers, nes ji tavo tėvo artima giminaitė. 13 Neatidengsi nuogumo savo motinos sesers, nes ji yra tavo motinos artima giminaitė. 14 Neatidengsi savo dėdės nuogumo – tai yra nesueisi su jo žmona – ji yra tavo dėdienė. 15 Neatidengsi nuogumo savo marčios: ji yra tavo sūnaus žmona – neatidengsi jos nuogumo. 16 Neatidengsi nuogumo savo brolio žmonos,[i3] nes tai yra tavo brolio nuogumas. 17 Neatidengsi nuogumo moters ir jos dukters; neimsi žmona jos sūnaus dukters ar jos dukters dukters ir neatidengsi jos nuogumo, nes jos yra tavo artimi giminės. Tai būtų ištvirkavimas. 18 Neimsi savo žmonos sesers antrine žmona, neatidengsi jos nuogumo, kol jos sesuo tebėra gyva.

19 Nesueisi su moterimi atidengti jos nuogumo mėnesinių nešvarumo metu. 20 Neturėsi lytinių santykių su savo artimo žmona ir su ja savęs nesuterši. 21 Neleisi, kad kas nors iš tavo palikuonių būtų paaukotas Molechui,[i4] ir neišniekinsi savo Dievo vardo: aš esu VIEŠPATS! 22 Nesugulsi su vyriškiu tarsi su moterimi: tai yra pasibjaurėjimas. 23 Neturėsi lytinių santykių su jokiu gyvuliu ir savęs nesuterši su gyvuliu; nei jokia moteris leisis gyvuliui turėti su ja lytinius santykius: tai yra begėdiškas iškrypimas.

24 Nepasidarykite nešvarūs nė vienu iš šių papročių, nes tokiais papročiais yra susiteršusios tautos, kurias išvarau jūsų akyse. 25 Taip buvo suterštas kraštas, todėl nubaudžiau jį už jo kaltę, ir pats kraštas išvėmė savo gyventojus. 26 Jūs tad turite laikytis mano įstatų ir mano įsakų, ir jūs – nei pilietis, nei ateivis – negalite daryti šių pasibjaurėtinų dalykų, 27 {nes prieš jus gyvenusieji krašto gyventojai darė visus šiuos pasibjaurėtinus dalykus, ir kraštas buvo suterštas}. 28 Kitaip kraštas išvems jus už suteršimą, kaip jis išvėmė prieš jus buvusią tautą. 29 Kas padaro vieną iš šių pasibjaurėtinų dalykų, bus pašalintas iš savo tautos. 30 Todėl laikykitės mano įpareigojimo nedaryti nė vieno iš šių pasibjaurėtinų dalykų, ką darė prieš jus buvusieji, ir savęs jais nesuterškite: aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas'“.

  
Išnašos:
1Kun 18,1-18,30: Būdama šventoji tauta, atskirta nuo tautų ypatingam santykiui su Viešpačiu, Izraelis negali pamėgdžioti kitų tautų papročių (24-29 eilutės; žr. Kun 11,44-45). Nors Kunigų knygos įstatai ir įsakai turi ryšį su Sinajaus kalnu, kai kurie tekstai atspindi laikotarpį po Kanaano krašto užkariavimo (25.27 eilutės).
2Kun 18,6-18,18: Dvylikos lytinių draudimų sąrašas (plg. su dvylika prakeikimų Įst 27). Draudimai išreiškiami tartum jie liestų tik izraeliečių visuomenės vyrus. Žinoma, tos pačios giminingumo ir šeimyniškų ryšių normos liečia ir moteris.
3Kun 18,16: Neatidengsi nuogumo savo brolio žmonos: šio įsako nepaisė Erodas Antipas, – jį smerkė Jonas Krikštytojas. Žr. Mk 6,18. Levirato, t. y. svainio, vedybos buvo šio įsako išimtis. Žr. Įst 25,5.
4Kun 18,21: ... aaukotas Molechui: užuomina apie kanaaniečių paprotį aukoti vaikus kruvina auka dievui Molechui. Kūdikiai būdavo nužudomi, o paskui sudeginami. Žr. Ez 16,20-22; 20,26.31; 23,37.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 18