BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Kunigų knygaSkyrius: 13

 Kunigų knyga
  
Kun 13

Nurodymai apie odos ligas

1 [i1]VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui:

2 [i2]„Kai žmogui kūno odoje atsiranda sutinimas ar išbėrimas, ar dėmė, besivystanti į raupsų ligą jo kūno odoje, jis turi būti atvestas pas kunigą Aaroną ar pas vieną iš jo sūnų kunigų. 44 tas žmogus serga raupsais, – jis yra nešvarus. Kunigas pripažins jį esant nešvarų, nes liga yra ant jo galvos“.

Nuostatai raupsais sergantiems

45 [i5]„Kiekvieno raupsų liga sergančio drabužiai turi būti suplyšę ir galvos plaukai sutaršyti. Jis turės prisidengti burną ir šaukti: „Nešvarus, nešvarus!“ 46 Visą laiką, kol bus raupsuotas, jis bus nešvarus. Būdamas nešvarus, jis turi gyventi atskirai, – jo gyvenvietė turi būti už stovyklos“.

  
Išnašos:
1Kun 13,1-13,39: Šiame ir 14-ame skyriuje žodis raupsų liga
2Kun 13,2-13,8: Įvairios odos ligos, nors ir nelaikomos užkrečiamomis, padaro ligonį nešvarų, t. y. netinkamą bendrauti su kitais žmonėmis, ypač pamaldose, kol jis nėra pripažintas apeigoms švarus.
3Kun 13,9-13,17: Įsisenėjusios raupsų ligos atveju uždarymas tolesniam ištyrimui yra beprasmis.
4Kun 13,12-13,13: Pleiskanos rodo, kad ligonis yra išgijęs, – šašuota oda atkritusi, matyti sveika balta oda.
5Kun 13,45-13,46: Tikras raupsuotasis turi elgtis kaip gedintis žmogus ir turi pasitraukti iš visuomenės. Net ir išgijęs, raupsuotasis tapdavo švarus tik tada, kai būdavo pripažintas apeigoms švarus.
6Kun 13,47-13,49: Raupsų liga drabužiuose ar odos dirbiniuose atkreipia dėmesį daiktų supelėjimu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 13